česky english polski <<< >>>

NPR Mionší

Puszcza lub „puszcza“?

Lasy Mionszego powszechnie nazywane są puszczą, lecz prawdziwą puszczą nie są. Dlaczego? P uszcza to las, w rozwój którego nie ingerował człowiek wywiera jednak wpływ już przez kilka wieków. Las rezerwatu Mionszy podobny jest do lasów w wielkiej części Beskidów przed pięcioma wiekami.

W drzewostanach jodłowo – bukowych na Mionszym zauważyć można rośliny i zwierzęta, żyjące tylko na wschodzie naszego kraju. Częściej spotkalibyśmy je na Słowacji lub Ukrainie. Dlatego gatunki te zwane są „gatunkami karpackimi“. Mionszy jest u nas największą pozostałością karpackiego jodłowo – bukowego lasu. Dla wsparcia wyobraźni: powierzchnia rezerwatu (169 ha),to powierzchnia 240 boisk piłki nożnej. Narodowy Rezerwat Przyrodniczy (NPR) przedstawia najściślej chroniony obszar. Ścieżka bedzie wiodła po granicy NPR Mionszy. Dziękujemy, za nie-wchodzenie na teren rezerwatu i nienaruszanie spokoju roślin i zwierząt tutaj żyjących. Pomagacie tym zachować Mionszy dla przyszłych generacji.

Niebieski ślimak

Jeżeli natraficie w lasach Beskidów na ślimaka koloru lazurowego lub granatowego, możecie wierzyć, że nie chodzi tu o grasowanie sprejerów. Chodzi o Pomrów błękitny, który jest endemitem, to znaczy gatunkiem występującym tylko na ograniczonym terenie i nigdzie więcej na kuli ziemskiej niespotykanym. Występuje tylko w karpackich górach i nie można go zobaczyć ani w Czechach, ani na większości obszaru Moraw i Śląska.

Lakownica

Do grzybów, rozkładających drewno zalicza się Lakownicę spłaszczoną. W roku 1961 znaleziono w Mionszym jej okaz ważący 96 kilogramów. Jej długość wynosiła niewiarygodnych 180 cm a grubość 60 cm. (Text: Ing. Vojtěch Bajer)

Pozycja GPS

N 49° 32.363', E 18° 39.205'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Envidea, o.s.
http://