česky english polski <<< >>>

NPR Mionší

Łomna Dolna i Łomna Górna

Łomna Dolna i Łomna Górna były pierwotnie jedną gminą. Jedna z teorii głosi, iż Łomna wzięła swą nazwę od rzeczki, która na przestrzeni swego 13-to kilometrowego biegu stále zmienia kierunek „łamie się“. Pierwsze wzminaki o terytorium Łomnej pochodzą z 1596 roku, kiedy to mieszczanie Jabłonkowscy otrzymali prawo wycinania lasów i wypasania bydła w dolinie Łomnej. Jednak do autentycznego zagospodarowania terenu dochodzi dopiero w połowie XVII wieku. Łomna stała się samodzielną gminą około 1730 roku i jest jedną z najmłodszych gmin w Cieszyńskiem, a od 1900 roku została podzielona na dwie samodzielne gminy.

Najstarsza pieczęć gminna jest bardzo ciekawa i wyjąntkowa na całym terytorium Cieszyńskiego. Przedstawia górala siedzącego na pniu pod drzewem.

Ciekawa jest również historia kościoła w Łomnej Górnej wybudowanego w miejscu „cudownego krzyża“. Krzyż miał być cudowny dlatego, iż kiedy mieszczanie Jabłonkowscy udali się do niego z procesiją, w Jabłonkowie przestała szerzyć się cholera. To wydarzenie dotyczy 1836 roku. W 60 łat póżniej Łomnianie wybudowali w tym miejscu kościół. W pobliżu kościoła znajduje się również cudowna studzienka, która nigdy nie wysycha ani nie zamarza. Głównym żródłem utrzymania osadników było na początku wypasanie owiec i kóz na sałaszach. Hodowla oviec osiągnęła szczyt w XVII. wieku, potem w związku z koniecznością lepszego wykorzystania lasów sałasznictwo upada. Coraz większy popyt na drewno doprowadził do stopniowej likwidacji sałaszów. W roku 1813 w miejscu sałaszu „Przelacz“ zlecono zlecbudowę 31 domków dla pierwotnych pasterzy, którzy stali się robotnikami leśnymi. Tak w zasadzie powstała pierwsza „leśna“ kolonia robotnicza w Cieszyńskiem.

W związku z rozwojem pozyskiwania drewna istotnym elementem utrzymania górali stało się również przewożnictwo. Od połowy XIX. wieku rzemiosło furmańskie było w dolinie Łomnej szeroko rozwinięte, a do jego zaniku dochodzi dopiero po 2. wojnie światowej. (Text: Ing. Vojtěch Bajer)

Pozycja GPS

N 49° 32.728', E 18° 40.646'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Envidea, o.s.
http://