česky english deutsch polski <<< >>>

Zapraszamy do CHKO Jeseníky

Dolní Moravice

Prezentujemy nowy system zawierający informacje o przyrodzie w Jesionikach. Można je ściągać bezpośrednio na telefon komórkowy podczas pobytu na tym obszarze.

W 1969 roku obszar Jesioników (o wielkości 744 km²) został objęty ochroną, która dotyczyła zarówno bogactw naturalnych jak i samego regionu. Do tzw. bogactw naturalnych zaliczamy: niezalesione tereny alpejskie, górskie lasy świerkowe, zachowane lasy bukowe, torfowiska położone w wyższych partiach oraz podgórskie łąki. Wymienione biotopy udzieliły schronienia wielu niepowtarzalnym gatunkom roślin i zwierząt.

Dolní Moravice to podgórska gmina rekreacyjna. Najwyżej położone miejsce to szczyt Štěrkovec 868m n.p.m. Na Terezie gminy stoi kościół pod wezwaniem św. Jakuba Większego, który jest przykładem budowli w duchu klasycystycznym z dochowanymi elementami wcześniejszego kościoła gotyckiego. W kierunku zachodnim znajduje się obszar Rezerwatu Przyrody „Franz-Franz“, gdzie występuje podgórski las mieszany z prawdopodobnie oryginalną populacją niskojesionickiego modrzewia europejskiego oraz podziemnym labiryntem sztolni, w którym zimuje wiele gatunków nietoperzy. Właśnie dzięki nietoperzom rezerwat został ogłoszony niezwykłym, na skalę europejską, miejscem i wpisany do systemu Natura 2000. W Rezerwacie Przyrody „Růžová“ występują biotopy mokradeł, natomiast w Rezerwacie Przyrody „Niva Moravice“ biotopy łąk przy rzece Moravice.

Ochrona przyrody

Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“ to tereny wyróżniające się pod względem zachowanego dziedzictwa naturalnego jak i różnorodnych atrakcji turystycznych. Na tutejszych terenach chronionych znajdują się Narodowe Rezerwaty Przyrody (NPR): Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník i Rašeliniště Skřítek oraz 24 Rezerwaty Przyrody jak i Pomniki Przyrody.

Przydatne

Zarząd CHKO „Jeseníky“ opiekuje się przyrodą na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“, jego siedziba mieści się w mieście Jeseník.

Pozycja GPS

N 49° 58.665', E 17° 19.415'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz