česky english deutsch polski <<< >>>

Zapraszamy do CHKO Jeseníky

Česká Ves

Prezentujemy nowy system zawierający informacje o przyrodzie w Jesionikach. Można je ściągać bezpośrednio na telefon komórkowy podczas pobytu na tym obszarze.

W 1969 roku obszar Jesioników (o wielkości 744 km²) został objęty ochroną, która dotyczyła zarówno bogactw naturalnych jak i samego regionu. Do tzw. bogactw naturalnych zaliczamy: niezalesione tereny alpejskie, górskie lasy świerkowe, zachowane lasy bukowe, torfowiska położone w wyższych partiach oraz podgórskie łąki. Wymienione biotopy udzieliły schronienia wielu niepowtarzalnym gatunkom roślin i zwierząt.

Kościół św. Józefa jest interesującym przykładem budowli o dwóch wieżach. Wybudowano go dzięki darom ofiarowanym przez wiernych, został oficjalnie wyświęcony w 1928 roku. Nazywano go skarbem kotliny rzeki Běla. Najstarszy budynek w gminie to budowla dawnej siedziby wójta (Šoltézství, pod numerem 84), wzmianki o niej pochodzą już sprzed 1550 roku. Swoją siedzibę miała tutaj rada gminy aż do 1919 roku. Nieopodal znajduje się Pomnik Przyrody „Chebzí“. Jest to bardzo sucha łąka niedaleko kolonii Chebzí, znana głównie dzięki rosnącym na niej gatunkom storczyków. W tym właśnie miejscu odnotowano najliczniejsze występowanie populacji kukułki bzowej na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“.

Ochrona przyrody

Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“ to tereny wyróżniające się pod względem zachowanego dziedzictwa naturalnego jak i różnorodnych atrakcji turystycznych. Na tutejszych terenach chronionych znajdują się Narodowe Rezerwaty Przyrody (NPR): Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník i Rašeliniště Skřítek oraz 24 Rezerwaty Przyrody jak i Pomniki Przyrody.

Przydatne

Zarząd CHKO „Jeseníky“ opiekuje się przyrodą na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“, jego siedziba mieści się w mieście Jeseník.

Pozycja GPS

N 50° 15.134', E 17° 13.372'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz