česky english deutsch polski <<< >>>

Zapraszamy do CHKO Jeseníky

Branná

Prezentujemy nowy system zawierający informacje o przyrodzie w Jesionikach. Można je ściągać bezpośrednio na telefon komórkowy podczas pobytu na tym obszarze.

W 1969 roku obszar Jesioników (o wielkości 744 km²) został objęty ochroną, która dotyczyła zarówno bogactw naturalnych jak i samego regionu. Do tzw. bogactw naturalnych zaliczamy: niezalesione tereny alpejskie, górskie lasy świerkowe, zachowane lasy bukowe, torfowiska położone w wyższych partiach oraz podgórskie łąki. Wymienione biotopy udzieliły schronienia wielu niepowtarzalnym gatunkom roślin i zwierząt.

Nad gminą dominuje renesansowy zamek. Stoi w miejscu, gdzie wcześniej był gród z początku XIV wieku. Jego zadaniem była głównie ochrona okolicznych kopalń złota. Inne miejsca warte odwiedzenia to: siedziba wójta z końca XVI wieku oraz kościół św. Michała z XVII wieku. Z zabytków technicznych należy wspomnieć o bunkrze piechoty (pěchotní srub U potoka), który znajduje się niedaleko gminy. Branná to znane miejsce, należące do europejskiego systemu NATURA 2000, w ramach którego roztoczono opiekę nad tutejszymi nietoperzami. Nieopodal znajduje się Pomnik Przyrody Pasák – formacja skalna, przedstawiająca dużą wartość pod względem geologicznym i geomorfologic­znym. Na Pasák można się dostać bezpośrednio z gminy Branná po ścieżce dydaktycznej, składającej się z 14 przystanków. Można się również wybrać na sławne szczyty Jesioników jak np.: Šerák, Vozka czy Keprník. Dla bardziej sprawnych piechurów polecamy tzw. drogę jesionicką, która rozpoczyna się w bezpośredniej bliskości gminy Branná, prowadzi przez Ramzovą a następnie kieruje się w stronę takich szczytów jak: Praděd lub Králický Sněžník.

Ochrona przyrody

Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“ to tereny wyróżniające się pod względem zachowanego dziedzictwa naturalnego jak i różnorodnych atrakcji turystycznych. Na tutejszych terenach chronionych znajdują się Narodowe Rezerwaty Przyrody (NPR): Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník i Rašeliniště Skřítek oraz 24 Rezerwaty Przyrody jak i Pomniki Przyrody.

Przydatne

Zarząd CHKO „Jeseníky“ opiekuje się przyrodą na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jeseníky“, jego siedziba mieści się w mieście Jeseník.

Pozycja GPS

N 50° 9.155', E 17° 0.678'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz