česky english polski >>>

NPR Mionší

NRP Mionší

Informacje podstawowe

Puszcza Mionší należy do najbardziej znanych rezerwatów w Beskidzie Morawsko-Śląskim, a pod względem powierzchni do największych pralasów w Republice Czeskiej.

Przyroda nieożywiona

Mocno zerodowana rzeźba terenu górskiego na paleogenicznym fliszu beskidzkim. Bardziej rozległa, północna część obszaru jest zbudowana z właściwych warstw godulskich, mniejsza, południowa część – z warstw istebniańskich. Przyroda ożywiona Roślinność leśną reprezentują kwieciste buczyny, miejscami występują lasy związku Tilio-Acerion. Głównymi roślinami drzewiastymi są buk (Fagus sylvatica), jodła (Abies alba) i klon jaworowy (Acer pseudoplatanus). W najwyższych partiach naturalną częścią roślinności jest świerk (Picea abies), poza tym jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) i klon zwyczajny (Acer platanoides), wiąz górski (Ulmus glabra) i wiśnia ptasia (Cerasus avium). W piętrze bylin rosną np. żywiec dziewięciolistny (Dentaria enneaphyllos), miesiącznica trwała (Lunaria rediviva), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), szałwia lepka (Salvia glutinosa). Miejscowa fauna jest reprezentowana przede wszystkim przez gatunki górskie. Występują tutaj bardzo rzadkie gatunki owadów i mięczaków. Z ptaków występuje tu np. dzięcioł czarny (Dryocopus martius), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), puszczyk uralski (Strix uralensis), dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus), dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos), gołąb siniak (Columba oenas), jarząbek (Bonasa bonasia), trzmielojad (Pernis apivorus), jastrząb gołębiarz (Accipiter gentilis), bocian czarny (Ciconia nigra). Dzięki dobrze zachowanemu, nieskalanemu naturalnemu środowisku, obszarowi i powiązaniu z pogórzem słowackim teren przyciąga także duże drapieżniki, jakimi są ryś euroazjatycki (Lynx lynx), niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) i wilk (Canis lupus).

Pozycja GPS

N 49° 32.738', E 18° 40.616'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Envidea, o.s.
http://