česky english polski <<< >>>

Okolí Jablunkova

PP Rohovec

Obszar został ogłoszony pomnikiem przyrody w 1992 r. Chodzi o rozczłonkowane zbocze doliny ze źródliskiem, przeważnie porośnięte świerkami, które stanowią biotop zagrożonego gatunku mrówki ćmawej Formica polyctena.

Przyroda ożywiona

Na obszarze dominuje mieszana roślinność w różnym wieku z przewagą świerka pospolitego, pojedynczo są wmieszane jodła pospolita (Abies alba), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), brzoza brodawkowata (Betula pendula). Na terenie źródlisk i mokradłowych wąwozów rośnie olsza czarna (Alnus glutinosa). W podszyciu występuje podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant), a na jaśniejszych miejscach goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea). Mrówki leśne (ćmawe) gatunku Formica polyctena tworzą tu bardzo liczną populację. W trakcie inwentaryzacji w 1999 roku na powierzchni ok. 30 ha stwierdzono 158 mrowisk. Największe mrowisko ma 3 m średnicy i 1 m wysokości. Na gęstość występowania kopców mrowiskowych korzystny wpływ ma bardzo oszczędna przecinka świerków, dlatego na terenie pomnika przyrody ten sposób gospodarki leśnej jest wspierany.

Pozycja GPS

N 49° 35.908', E 18° 46.246'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Envidea, o.s.
http://