česky english polski <<<

Okolí Jablunkova

PP Filipka

Chodzi o jedyne w swoim rodzaju pierwotne pastwisko porośnięte jałowcem pospolitym w różnym wieku, lokalizacja została ogłoszona pomnikiem przyrody w 1990 roku.

Przyroda ożywiona

Pierwotne pastwisko jest już w znacznej części porośnięte jałowcem pospolitym (Juniperus communis), który stanowi roślinność homogeniczną. Obszary jałowców są przecinane przez rozproszone grupy świerków, bez czarny (Sambucus nigra), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), głóg (Crataegus sp.), śliwę tarninę (Prunus spinosa) i inne. W składzie roślinnym przerzedzonych pastwisk występują bliźniczka wyprostowana (Nardus stricta), mietlica pospolita (Agrostis capillaris), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), goździk kropkowany (Dianthus deltoides), czyścica storzyszek (Clinopodium vulgare) i prosienicznik szorstki (Hypochoeris radicata). Z interesujących zwierząt na terenie pomnika przyrody występuje mieniak tęczowiec (Apatura iris), którego przedstawiciele zlatują się tam z okolicy. Rzadko można zaobserwować żmiję zygzakowatą (Vipera berus). Opieka nad pomnikiem przyrody polega przede wszystkim na redukowaniu napływu roślin drzewiastych w taki sposób, żeby zostały zachowane warunki do rozwoju jałowca.

Pozycja GPS

N 49° 36.555', E 18° 46.142'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Envidea, o.s.
http://