česky english deutsch polski <<< >>>

Okolím Morávky

Szkolnictwo w miejscowości Morávka

Historia

Pierwsze wzmianki na temat pierwszej szkoły w miejscowości Morávka pochodzą z 1761r. Szkoła powstała na mocy umowy pomiędzy biskupem wrocławskim Filipem Gotthardem Schlaffgotsche a właścicielem dóbr frydeckich hrabią Janem Nepomucenem Pražmą. Szkoła została zajerestrowana w księdze w miejscowości Pražmo, jednak w rzeczywistości znajdowała się tutaj w części Dolní Morávka. Chodziło o szkołę parafialną, jednoklasową. Do placówki zapisanych zostało 209 uczniów. Uczniowie uczyli się czytania, pisania oraz religii. Stopniowo pojawiały się kolejne szkoły w poszczególnych dolinach: W 1842r. w dzielnicy miejscowej Úspolka, szkoła jednoklasowa dla 180–200 uczniów. Zanikła w 1959r. Stała bowiem na obszarze zalewowym zapory wodnej. W 1876r. w dzielnicy miejscowej Vlaský. Pierwotnie otwarto placówkę jednoklasową, jednak od razu zapisanych zostało 343 uczniów. W krótkim czasie zaistniała potrzeba przybudówki oraz podniesienia budynku. Po 1945r. w budynku otwarto równocześnie szkołę mieszczańską. W 1953r. doszło do połączenia obu szkół, które stały się podstawą obecnej jedynej szkoły na terenie gminy. Jedną z bolesnych wydarzeń szkoły w dolinie potoku Vlaský była ewakuacja szkoły dnia 14 grudnia 1944r. Rozporządzono, iż w budynku szkoły zasiądzie specjalny sąd niemiecki z Brna w celu sądzenia partyzantów oraz miejscowych obywateli. Za interwencją powiatowego inspektora szkolnego ostatecznie sąd zasiadał w budynku miejscowej karczmy, życie szkoły było jednak naruszone. Między zatrzymanymi i skazanymi na karę śmierci znalazł się także nauczyciel szkoły Bohuslav Kučera. Kierownik szkoły oraz wójt gminy Rudolf Mucha został za pomoc okazaną partyzantom skazany na 10 lat więzienia. W 1876r. w dzielnicy miejscowej Lúčka. Budynek szkolny był drewniany i nie był dobrze zbudowany, dlatego został w latach sześćdziesiątych zeszłego stulecia wybudowany nowy budynek szkolny o dwu klasach. W 1973r. szkoła ze względu na małą ilość uczniów została zamknięta. W 1883r. w dzielnicy miejscowej Nytrová. Gmina podjęła decyzję o wybudowaniu szkoły, ponieważ w tamtych czasach nauczanie przebiegało w warunkach domowych prowadzone przez urzędnika finansowego Josefa Chovanca a później lekarza ludowego Karla Barabuscha. Szkoła została zamknięta w 1972r.

Žáci ZŠ Morávka na exkurzi

W 1888r. została otwarta szkoła w dzielnicy miejscowej Lipový. Potrzeba budowy szkoły zaistniała w wyniku licznych powodzi oraz niezbyt bezpiecznego mostku przez rzeczkę Morávkę. Ze względu na małą ilość uczniów szkoła została zamnkięta jako pierwsza już w 1953r. W 1911r. w dzielnicy miejscowej Slavíč. Już od pierwszego roku uczęszczało tutaj 84 uczniów, obecność wynosiła 87 %. Tak samo jak w wypadku innych szkół została placówka ze względu na małą ilość uczniów zamknięta w 1964r. Powodem stopniowego otwarcia sześciu placówek szkolnych był duży obszar gminy, duża odległość dla dzieci, rzeka ze swymi powodziami, jak również duża ilość dzieci. Na przykład w roku szkolnym 1895–1896 uczęszczało do tutejszych szkół razem 837 uczniów. Wydarzenia historyczne, lepsze połączenie pomiędzy gminą a miastami, ale również budowa zapory wodnej stały się przyczyną spadku ilości obywateli i równocześnie dzieci.

Exkurze žáků ze ZŠ Morávka

Czasy współczesne

Obecnie na terenie gminy znajduje się jedna szkoła o nazwie „ Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Morávka“, która obecnie jest szkołą dziewięcioklasową, posiada świetlicę szkolną, jadalnię oraz jak wynika z nazwy przedszkole dwuoddziałowe. Założenie przedszkola miało miejsce w 1940r. i było ulokowane w szkole gminnej w dzielnicy miejscowej Vlaský. Budynek obecnej szkoły pochodzi z 1876r. i przechodził stopniowo przez przebudowy i modernizacje. W 2005r. została wybudowana nowoczesna sala gimnastyczna. W 2008r. została dzięki funduszom europejskim przeprowadzona rekonstrukcja dwu klasopracowni – fizykalno-chemicznej oraz komputerowej. Koło szkoły powstały dwa nowe boiska wielofunkcyjne. W roku szkolnym 2011/2012 zostało poszerzone przedszkole o jedną klasę w budynku szkoły. W 2012r. przeprowadzana jest wymiana okien, docieplenie murów oraz nowa elewacja. A jakie są nasze plany na przyszłość? Życzymy sobie wzrost zadowolonych uczniów oraz rodziców, i będziemy zadowoleni jeśli dojdzie w przyszłym roku do upiększenia obszarów koło boisk wielofunkcyjnych w taki sposób, by tereny służyły naszym najmniejszym dzieciom jak również obywatelom gminy.

Řeka Morávka

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Morávka Morávka 178 739 04 Pražmo

Pozycja GPS

N 49° 35.947', E 18° 31.065'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz