česky english deutsch polski <<< >>>

Okolím Morávky

Szkoła Podstawowa w miejscowości Dobrá

Informacje podstawowe

Szkoła Podstawowa w miejscowości Dobrá posiada długoletnią tradycję i jest pełnoklasową szkołą zbiorczą o pojemności 650 uczniów. Oprócz uczniów z miejscowości Dobrá uczęszczają do tutejszej szkoły dzieci u okolicznych wsi (Nošovice, Dobratice, Pazderná, Vojkovice, Vyšní Lhoty oraz Nižní Lhoty). Do szkoły uczęszcza około 440 uczniów. W szkole znajduje się także świetlica szkolna, którą może odwiedzać 90 uczniów.

Škola v roce 1968

Staraniem nauczycieli jest rozwój osobowości każdego ucznia, nauczyciele podchodzą indywidualnie do uczniów integrowanych jak również zdolnych. Dla łatwiejszej adaptacji pierwszoklasistów urządza szkoła spotkania z dziećmi z przedszkola i od razu na początku pierwszej klasy urządza projekt Kolega. W celu pomyślnego zjednoczenia nowych kolektywów w klasach szóstych urządzane są kursy adaptacyjne. Do wzajemnego poznawania się oraz współpracy grupowej naszych uczniów przyczyniają się także projekty rocznikowe (www.zsdobra.cz), które ukierunkowane są na palące tematy, rozwój kompetencji kluczowych i które cieszą się wśród uczniów dużym entuzjazmem. Swoje poglądy oraz wyobraźnie na temat organizacji i życia szkoły prezentują przedstawiciele klas w parlamencie uczniowskim, mogą w ten sposób mieć wpływ na życie szkoły lub przygotowywane imprezy.

Szkoła bierze udział w projektach, które umożliwiają nie tylko jej rozwój pedagogiczny, ale również materialny. Od roku szkolnego 2009/2010 szkoła włączona jest do projektu V.I.P. – wytworzenie przygotowań interaktywnych – tworzenie przygotowań do nauczania dla SMART Board, natomiast w roku 2010/2011 szkoła włączyła się do projektu UE „pieniądze dla szkół“. Nasza szkoła stała się szkołą partnerską wydawnictwa Fraus, co oznacza, że nauczyciele wykorzystują podczas lekcji materiały edukacyjne, które powstały według najnowocześni­ejszych kierunków w dziedzinie edukacji. Nasza szkoła stała się placówką partnerską Centrum Cambridge w mieście Frýdek – Místek oraz Muzeum Żydowskiego w Pradze.

Zostaliśmy także tzw. SMART Ośrodkiem nauczania interaktywnego 2011r., którego celem jest wspomaganie wykorzystywania technologii nowoczesnych podczas nauczania oraz wykorzystywania pracy na tablicach interaktywnych Smart Board i kolejnych pomocach nowoczesnych. Nauczyciele wzięli udział w całej plejadzie szkoleń w ramach tworzenia materiałów edukacyjnych w środowisku SMART Notebook a trzej pedagogowie zostali lektorami programu SMART Notebook.

ZŠ Dobrá

Szkoła obrała sobie w procesie nauczania dwa priorytety – technologie IC oraz edukację enwiromentalną. Ukierunkowanie na technologie IC możliwe jest dzięki ponadstandardowemu wyposażeniu szkoły techniką IC. Nauczanie za pomocą technologii nowoczesnych podwyższa motywację uczniów i przyczynia się do skuteczniejszego wyjaśniania nauczanego materiału poprzez większą ilustrację i elementy multimedialne, które sprawiają, że lekcje są bardziej ciekawe i inowacyjne. Nauczanie staje się dla uczniów bardziej ciekawe i różnorodne, nie tylko dzięki technologiom IC, ale również dzięki stosowaniu nowych metod oraz stylów nauczania (Szkoła twórcza, RWCT, nauczanie kooperatywne i projektowe). Kolejnym elementem edukacyjnym, na który zwraca się uwagę podczas nauki i wychowania, jest edukacja enwiromentalna. Jesteśmy włączeni do projektów, które wspomagają rozwój myślenia ekologicznego. W 2010r. uzyskaliśmy tytuł Ekoszkoła, uczniowie założyli całoszkolną Ekodrużynę, uczą się o tematach enwiromentalnych, wytwarzają Ekokodeks lub składają propozycje w celu ulepszenia naszej szkoły.

Pohled na školu

Przydatne

Kontakty

Pozycja GPS

N 49° 40.394', E 18° 24.795'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz