česky english deutsch polski <<< >>>

Okolím Morávky

Szkoła Podstawowa w miejscowości Dobrá i jej szkolny program nauczania

Informacje podstawowe Nazwa „ŠPV ZV Dobrá škola – dobrý start“ wyraża przewodnią myśl – właściwe przygotowanie uczniów do podjęcia studiów w szkołach średnich, do praktycznego życia i do znalezienia się w społeczeństwie. Szkoła ukierunkowana jest na dwie dziedziny edukacji – technologie informacyjne i komunikacyjne oraz wychowanie enwiromentalne.

škola v roce 1850

Staraniem szkoły jest, by obsługa technologii informacyjnych i komunikacyjnych stała się dla absolwentów naszego programu sprawą samą przez siebie zrozumiałą. Z tego powodu też technologie informacyjne wykorzystywane są we wszystkich przedmiotach nauczania na 1. i 2. stopniu. Nauka informatyki zaszeregowana jest do programu nauczania począwszy klasą 4. w ten sposób, by uczniowie zapoznali się oraz poszerzyli umiejętności w wykorzystywaniu technologii nowoczesnych i spełnili w ten sposób wymagania rynku pracy. Przedmioty wybieralne oraz kółka zainteresowań również ukierunkowane są na dziedzinę technologii informacyjnych. Do edukacji informatycznej mamy do dyspozycji dwie klasy komputerowe. Kilka lat szkoła poświęca się także wychowaniu enwiromentalnemu. W 2005r. uzyskaliśmy tytuł Ekoszkoła a w 2009r. tytuł Szkoła rozwoju utrzymalnego. W 2008r. otrzymała placówka tytuł Ekologiczna szkoła Województwa Morawsko – Śląskiego za wyjątkowe wyniki w dziedzinie działalności ekologicznych a w okresie 2009 – 2011 zapożyczono szkole tytułu Szkoła rozwoju utrzymalnego 1. stopnia. Duży sukces odnieśliśmy w 2010r., kiedy otrzymaliśmy tytuł międzynarodowy Ekoszkoła. Oba tytuły zobowiązują nas do nieustannego oddziaływania na dzieci, do wytwarzania pozytywnego stosunku do żywej przyrody oraz rozwijania ich myślenia i zachowania ekologicznego. Do tych celów służy nam centrum wychowania enwiromentalnego, które znajduje się w multimedialnej klasopracowni przyrodniczej. Centrum to umożliwia przeprowadzanie działań ukierunkowanych na wychowanie enwiromentalne, wyposażone jest w materiały metodyczne i edukacyjne, książki, programy nauczania oraz kolejne ciekawe pomoce. Wychowanie ekologiczne wzmocnione jest dodatkowo przez zaszeregowanie przedmiotu wybieralnego o tematyce ekologicznej oraz kółka przyrodniczego. Uczniowie biorą udział w konferencjach ekologicznych urządzanych przez naszą szkołę oraz w programach nauczania proponowanych przez centrum ekologiczne. Oprócz tego pracują nad projektami ekologicznymi a temat wychowania enwiromentalnego przechodzi na wskroś wszystkimi przedmiotami nauczania.

před školou

W ramach samego nauczania jest kładziony nacisk na metody ciekawe i motywujące w celu przeniesienia aktywności podczas lekcji na dzieci. Pedagodzy wykorzystują nowoczesne metody nauczania, internet, wyświetlacze datowe, tablice interaktywne, nagrania wideo itp. Rzeczą samą przez siebie zrozumiałą jest nauczanie grupowe i projektowe, które prowadzi uczniów do współpracy w grupie, tolerancji, wzajemnej pomocy oraz łatwiejszego pozyskania wiadomości i umiejętności.

ZŠ Dobrá

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Szkoła Podstawowa Dobrá, powiat Frýdek – Místek Dobrá 860, 739 51 Dobrá www.zsdobra.cz, zsdobra@zsdobra.cz tel:+420 558 4­12 461 fax:+420 558 412 4­60 Opracowani­e: Mgr. Radka Otipková, Szkoła Podstawowa Dobrá

Pozycja GPS

N 49° 40.394', E 18° 24.795'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz