česky english deutsch polski <<<

Ścieżka Edukacyjna Okolicą Morávki v miejscowości Skalice

Ścieżka Edukacyjna Okolica Morávki w miejscowości Skalice 10

Rośliny chronione

Do zagrożonych gatunków roślin, które występują w okolicy rzeki należą skrzypy (pstry, zimowy, gałęzisty), trzcinnik szuwarowy, wierzba siwa oraz wierzba wawrzynkowa. Najważniejszym gatunkiem występującym na nanosach jest września pobrzeżna. Krzew ten rósł w korytach górskich i podgórskich biegów rzecznych, gdzie nanosy żwirowe są bezustannie odnawiane przez powodzie. Z powodu regulacji rzeczek drastycznie zmalała jego populacja. Jedynym siedliskiem, gdzie dochowały się resztki wrześni są nanosy żwirowe rzeki Morávki. To jedyny przedstawiciel rodziny tamaryszkowatych spośród flory rodzimej. Chodzi o krzew o wysokości 2,5 m o bardzo dużych wymaganiach siedliskowych. Wymaga pełne oświetlenie, co sprawia, że jest gatunkiem słabym. Jeszcze w latach osiemdziesiątych zeszłego wieku można było zaobserwować na nanosach żwirowych liczne populacje tego krytycznie zagrożonego gatunku. Po zabiegach w ramach gospodarki wodnej oraz powodziach w latach dziewięćdziesiątych pozostało zaledwie kilka krzewów poza korytem głównym. Wolontariusze z szeregów ochrońców przyrody starają się uratować populację na rzece Morávce przez hodowlę i nawracanie jej do przyrody. Podstawowym warunkiem dla przetrwania jest jednak zachowanie i funkcjonowanie ekosystemu. O ile zostaną przeprowadzone kolejne zabiegi regulacyjne, wszelkie starania nie przyniosą efektów.

Zwierzęta chronione

Koryto Morávki, nanosy żwirowe oraz lasy łęgowe stanowią wyjątkowy biotop dla wielu zacnych gatunków zwierząt, zwłaszcza bezkręgowców. Zaobserwowano około 330 gatunków chrząszczy, włącznie z zacnymi i zanikającymi gatunkami typowymi dla biotopów nanosów żwirowych. W korycie rzeki występuje minóg strumieniowy, rak szlachetny, głowacz pręgopłetwy, strzebla potokowa, kumak górski oraz zaskroniec. Wzdłuż rzeki podejmuje lęgi liczny brodziec piskliwy. Można zauważyć także zimorodka zwyczajnego, wilgę, krogulca oraz kobuza. Obszar stanowi również stosowny biotop dla wydry.

krahujec obecný

židoviník německý

žluva hajní

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Miasto Frýdek – Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek – Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

Pozycja GPS

N 49° 38.846', E 18° 25.493'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/