česky english deutsch polski <<< >>>

Ścieżka Edukacyjna Okolicą Morávki v miejscowości Skalice

Ścieżka Edukacyjna Okolica Morávki w miejscowości Skalice 8

Obszar pod Beskidami

Obszar pod Beskidami pokryty był dawniej lasami mieszanymi i liściastymi. Kolonizacja wołoska, która przebiegała przez stulecia, doprowadziła do zmian w krajobrazie dolin i gór. Człowiek stopniowo karczował lasy i zamieniał je w krajobraz kulturowy. Powstawała stopniowo mozaika pól, lasów, zagajników, ogrodów i powierzchni wodnych, do której były dopełniane w naturalny sposób poszczególne budynki, wioski oraz miasteczka. Krajobraz, który cechowało piękno i harmonia, był wynikiem ciężkiej pracy człowieka. Łączenie niewielkich połaci do dużych gospodarstw państwowych w latach nie tak odległych przyniosło negatywne zmiany dla funkcjonujących i sprawdzonych gospodarstw małorolnych. Stopniowe upadanie drobnego rolnictwa a rozkład dużych gospodarstw w ostatnich latach stał się przyczyną obecnego problemowego stanu. Krajobraz ponownie przechodzi przez zmiany. Narasta ilość budynków bez powiązania na utrzymywanie krajobrazu (domy rodzinne, budynki wczasowe). Wolne przestrzenie często pochłaniają gatunki inwazyjne, które wypychają gatunki pierwotne, wytwarzają jednolite kultury a w znaczący sposób obniżają różnorodność krajobrazu.

Zieleń rozproszona

Poszczególne drzewa, grupy drzew oraz aleje mają często, oprócz znaczenia estetycznego, równocześnie znaczenie historyczne – służyły często jako punkty orientacyjne, stanowiły granice pomiędzy posiadłościami, były dodatkiem różnych zabytków lub stawały się pamiątką na kogoś czy jakieś wydarzenie. Zieleń rozproszoną nie tworzą wyłącznie drzewa, ale również krzewy, których znaczenie tkwi w możliwości ukrycia oraz źródła pożywienia dla wielu zwierząt. Stanowią często „płaszcz“ zagajników oraz większych drzewostanów i nie powinny być bezmyślnie usuwane. Do krajobrazu podbeskidzkiego należą głogi, leszczyna pospolita, tarnina, róża dzika, kalina, dereń świdwa, trzmielina pospolita, czeremcha pospolita, bez czarny oraz kruszyna pospolita.

líska

růže šípková

svída krvavá

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Miasto Frýdek – Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek – Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

Pozycja GPS

N 49° 38.697', E 18° 25.213'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/