česky english deutsch polski <<< >>>

Ścieżka Edukacyjna Okolicą Morávki v miejscowości Skalice

Ścieżka Edukacyjna Okolica Morávki w miejscowości Skalice 7

Panorama Beskidów Morawsko – Śląskich

Przed Wami otwiera się widok na pogórze podbeskidzkie oraz Beskidy Morawsko – Śląskie. Obszar Beskidów wchodzi w skład pasma fliszowego Karpat Zachodnich, które powstało przez orogenezę alpejską pod koniec trzeciorzędu, co sprawia, że pod względem geologicznym jest stosunkowo młode. Flisz charakteryzuje się rytmicznym zamienianiem warstw – iłowce, mułowce, zlepieńce i piaskowce. Grubość warstw jest różnorodna, od kilku centymetrów po kilka dziesiąt metrów. Chodzi o sedymenty morza Tethys, które zajmowało pod koniec drugorzędu i na początku trzeciorzędu obszar od Atlantyku po obecny Ocean Indyjski. Fałdowanie alpejskie wytworzyło skomplikowaną budowę powłokową, kiedy poszczególne powłoki były przesuwane przed sobą, co zpowodowało złamania oraz ruchy masy wokół nich.

Beskidy

Beskidy stale bogate są w lasy (zajmują 70 % powierzchni), chociaż ich skład gatunkowy zmienił się pod wpływem działalności człowieka. Pierwotne drzewostany jodłowo-bukowe już prawie nie występują. Resztki takich lasów naturalnych, porosty o różnorodnej granicy wiekowej z drzewami powyżej 200 lat wchodzą w skład mniejszych obszarów chronionych. Obecnie przeważają drzewostany świerkowe o identycznym wieku, gdzie występuje ubogie runo. Zmalała także ilość gatunków zwierząt, zwłaszcza bezkręgowców. Niepierwotne drzewostany świerkowe nie są zdrowe, bardzo łatwo ulegają chorobom i szkodnikom. Ostatnio ponownie powraca się do różnorodnego składu gatunkowego bliskiego naturalnemu.

Lysá hora

vodní nádrž Morávka

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Miasto Frýdek – Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek – Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

Pozycja GPS

N 49° 38.866', E 18° 24.899'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/