česky english deutsch polski <<< >>>

Ścieżka Edukacyjna Okolicą Morávki v miejscowości Skalice

Ścieżka Edukacyjna Okolica Morávki w miejscowości Skalice 2

Las łęgowy

Las łęgowy zależny jest od regularnych zalewań wody. Woda przynosi substancje odżywcze oraz zapewnia odpowiednią wysokość słupka wody podziemnej. Rozwój lasu jest bardzo dynamiczny, dzięki różnorodności reżymu wodnego dochodzi do nieustannych zmian. Typowym zjawiskiem jest obecność dużej ilości gatunków roślin i zwierząt – las łęgowy bywa nazywany „dżunglą“ Europy środkowej. Na terenie Europy środkowej pierwotnie występowały lasy łęgowe wzdłuż wszystkich rzek. Poprzez działalność człowieka, którego celem była ochrona przed powodziami i która przedstawiała prostowanie biegów oraz ograniczanie przez tamy, dochodziło do stopniowego obniżania obszarów lasów łęgowych. Były zastępowane przez monokultury drzew sucholubnych lub wykorzystywane do innych celów (rolnictwo, budownictwo). Obecnie wiemy już, że lasy łęgowe przyczyniają się do obniżania następstw po dużych powodziach, ponieważ woda rozlewa się na ich obszarze, co powoduje obniżenie mocy i prędkości przepływu wody. Mniejsze powodzie są potrzebną częścią składową dynamiki lasu łęgowego.

Lasy w okolicy Morávki

Lasy wzdłuż rzeki Morávki nie są już prawdziwymi lasami łęgowymi, ponieważ koryto oddalone jest od tarasu rzecznego od 3 do 7 m. Dochowały się jedynie resztki porostów różnorodnych pod względem wiekowym i gatunkowym, bliskich przyrodzie. W większości wypadków zostały jednak lasy przeistoczone na jednolite drzewostany liściaste, w których przeważa lipa drobnolistna oraz jesion wyniosły, dalej olsza czarna, dąb szypułkowy, klon jawor oraz klon pospolity. Ciekawa jest obecność olszy szarej, która zstępuje wzdłuż rzeki z wyższych stopni wegetacyjnych, oraz znikającego wiązu szypułkowego. Za zacne uważa się występowanie gatunków, które pod wpływem gospodarki leśnej prawie zniknęły – czereśnia ptasia, topola czarna, wierzby oraz wiąz górski. Piętro krzewów jest miejscami bogate, występuje czeremcha pospolita, kalina koralowa, dereń świdwa, leszczyna pospolita, głóg, trzmielina pospolita, kruszyna pospolita oraz bez czarny.

bez černý

Brslen evropský

kalina obecná

Przydatne

Kontakty Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Miasto Frýdek – Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek – Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

Pozycja GPS

N 49° 39.784', E 18° 25.156'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/