česky english deutsch polski <<< >>>

Wulkany

Vyskeř

Vyskeř jest pozostałością małego wulkanu na północnym skraju wsi o tej samej nazwie. Ścieżka zaczynająca się za kościołem prowadzi do opuszczonego kamieniołomu u południowych stóp wzgórza. Występujące tu skały piroklastyczne są średnio- i drobnoziarniste z dobrze widocznym warstwowaniem nachylonym w dół stoku. Oznacza to, że zachowane są tutaj powierzchniowe facje małego wulkanu mongenetycznego. Wysoki stopień rozdrobnienia materiału piroklastycznego związany jest z freatomagmowym charakterem erupcji. Vyskeř jest przykładem stożka tufowego. Szczyt Vyskeř składa się z pikrytu. Ten typ skały jest najbardziej zasadowy oraz najbogatszy w Mg i Cr na obszarze całego Czeskiego Raju. Jest to związane z kumulatowym charakterem pikrytu. Krystalizujący z magmy oliwin gromadził się w dolnej części komory magmowej. Gdy rozpoczęła się aktywność wulkaniczna, najpierw wydobywały się lawy zubożone w oliwin. Obecnie są one zerodowane. Dopiero w końcowej fazie aktywności lawy wzbogacone w oliwin, pochodzące z dolnej części komory magmowej, wypełniły przewód zasilający wulkanu i tam zakrzepły. Oliwin jest przeważającym składnikiem tej skały. Z uwagi na kumulatowe pochodzenie zawartość oliwinu o ok. 15% przekracza ilość, która byłaby w równowadze ze stopem. W skale występują również fenokryształy klinopiroksenu oraz tło skalne złożone z klinopiroksenu, magnetytu i analcymu. Fenokryształy oliwinu zawierają wrostki chromitu. 

Pozycja GPS

N 50° 31.915', E 15° 9.599'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz