česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra – Poolší 4

Rychvaldska sieć stawów 17

Informacje podstawowe

Rychvaldska sieć stawów nawadniana jest przez strumyk Rychvaldská stružka a w jej skład wchodzi: Nový rybník, Dub, Kout, Kališok, Prostřední rybník, Špice, Statkové rybníky oraz Skučák pomiędzy miastami Orlová i Rychvald, następnie Podkostelní rybník, Malý Cihelník oraz Velký Cihelník, które znajdują się w kierunku południowym od miejscowości Rychvald. Gospodarka stawowa ma w całym tutejszym regionie długą tradycję, budowanie stawów rozpoczęto już w 15 i 16 wieku. Hodowano tutaj karpie, liny i drobne ryby, ponadto stawy zatrzymywały wodę dla napędzania młynów wodnych. Obszar ceniony jest przede wszystkim ze względu na wartości ornitologiczne. Staw Skučák oraz bliska okolica został w 1969r. ogłoszony rezerwatem przyrody w celu ochrony społeczeństw roślinnych wraz z grzybieńczykiem wodnym (Nymphoides peltata), płazów oraz ptactwa wodnego. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego Heřmanský stav-Odra-Poolší, który znajduje się w części północnowschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granic z Polską. Oś obszaru tworzy rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi niwami rzecznymi. Od wschodu dołącza Karwińska sieć stawów oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, z kierunku południowego sieć stawów w miejscowościach Rychvald, Bohumín – Záblatí oraz Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków oraz innych zwierząt i roślin. Jednym spośród wielu jest także zacny gatunek kaczki cyraneczka (Anas crecca).

Cyraneczka

Cyraneczka to nasza najmniejsza kaczka. Można ją spotkać na stawach, jeziorach lub moczarach, zimą także na rzekach. W szacie godowej od początku października do końca czerwca posiada samczyk bardzo pstre zabarwienie. Posiada typową rudobrązową głowę z metalowo-zielonym paskiem, który przechodzi przez oko do tyłu głowy. Cyraneczki są wszeżerne, potrafią odżywiać się według podażu żywnością roślinną jak również zwierzęcą. Wiosną znaczące źródło potrawy stanowią larwy komarów lub innych bezkręgowców, jesienią zaś nasiona traw i roślin wodnych. Chodzi o gatunek zagrożony i objęty ochroną ustawową. Na terenie Rezerwatu Przyrody Skučák zauważono kilka osobników w trakcie wędrówki.

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 51.492', E 18° 24.407'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://csoponyx.cz