česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra – Poolší 4

Rychvaldska sieć stawów 14

Informacje podstawowe

Rychvaldska sieć stawów nawadniana jest przez strumyk Rychvaldská stružka a w jej skład wchodzi: Nový rybník, Dub, Kout, Kališok, Prostřední rybník, Špice, Statkové rybníky oraz Skučák pomiędzy miastami Orlová i Rychvald, następnie Podkostelní rybník, Malý Cihelník oraz Velký Cihelník, które znajdują się w kierunku południowym od miejscowości Rychvald. Gospodarka stawowa ma w całym tutejszym regionie długą tradycję, budowanie stawów rozpoczęto już w 15 i 16 wieku. Hodowano tutaj karpie, liny i drobne ryby, ponadto stawy zatrzymywały wodę dla napędzania młynów wodnych. Obszar ceniony jest przede wszystkim ze względu na wartości ornitologiczne. Staw Skučák oraz bliska okolica został w 1969r. ogłoszony rezerwatem przyrody w celu ochrony społeczeństw roślinnych wraz z grzybieńczykiem wodnym (Nymphoides peltata), płazów oraz ptactwa wodnego. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego Heřmanský stav-Odra-Poolší, który znajduje się w części północnowschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granic z Polską. Oś obszaru tworzy rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi niwami rzecznymi. Od wschodu dołącza Karwińska sieć stawów oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, z kierunku południowego sieć stawów w miejscowościach Rychvald, Bohumín – Záblatí oraz Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

PR Skučák – fotomapa

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków oraz innych zwierząt i roślin. Na terenie Rezerwatu Przyrody Skučák dawniej występowała także zacna roślina wodna salwinia pływająca (Salvinia natans).

Salvinia natans

Salwinia pływająca

Krytycznie zagrożona paproć wodna o nazwie salwinia pływająca była jednym z powodów ogłoszenia stawu Skučák za rezerwat przyrody. Począwszy latami 70-tymi zeszłego stulecia rozpoczął się wzrost eutrofizacji wody. Przyczynę stanowił wzrost hodowli ryb, zwłaszcza ryb roślinożernych wraz z nadmiernym dokarmianiem, nawożeniem oraz wykorzystaniem wapna. W następstwie wspominanych czynników dochodziło do stopniowego zanikania zacnych społeczeństw roślin wodnych oraz do ograniczenia spektrum gatunków zwierząt. Od 1984r. salwinia pływająca znikła zupełnie. W 2005r. przeprowadzono całkowitą rewitalizację obszaru dzięki pomocy finansowej Państwowego Funduszu Środowiska Naturalnego. Obecnie staw jest zagospodarowany w sposób ekstensywny, ilość ryb jest każdorocznie korygowana według aktualnego stanu ekosystemu. Plan pielęgnacji RP Skučák liczy się również z przywróceniem krytycznie zagrożonej salwinii pływającej.

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 51.978', E 18° 24.610'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://csoponyx.cz