česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra – Poolší 4

Rychvaldska sieć stawów 12

Informacje podstawowe

Rychvaldska sieć stawów nawadniana jest przez strumyk Rychvaldská stružka a w jej skład wchodzi: Nový rybník, Dub, Kout, Kališok, Prostřední rybník, Špice, Statkové rybníky oraz Skučák pomiędzy miastami Orlová i Rychvald, następnie Podkostelní rybník, Malý Cihelník oraz Velký Cihelník, które znajdują się w kierunku południowym od miejscowości Rychvald. Gospodarka stawowa ma w całym tutejszym regionie długą tradycję, budowanie stawów rozpoczęto już w 15 i 16 wieku. Hodowano tutaj karpie, liny i drobne ryby, ponadto stawy zatrzymywały wodę dla napędzania młynów wodnych. Obszar ceniony jest przede wszystkim ze względu na wartości ornitologiczne. Staw Skučák oraz bliska okolica został w 1969r. ogłoszony rezerwatem przyrody w celu ochrony społeczeństw roślinnych wraz z grzybieńczykiem wodnym (Nymphoides peltata), płazów oraz ptactwa wodnego. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego Heřmanský stav-Odra-Poolší, który znajduje się w części północnowschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granic z Polską. Oś obszaru tworzy rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi niwami rzecznymi. Od wschodu dołącza Karwińska sieć stawów oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, z kierunku południowego sieć stawów w miejscowościach Rychvald, Bohumín – Záblatí oraz Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków oraz innych zwierząt i roślin. Można tutaj spokać także storczyk o nazwie kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis).

Dactylorhiza majalis

Kukułka szerokolistna

Kukułka szerokolistna rośnie na łąkach wilgotnych czy nawet podmokłych, torfowiskach oraz miejscach źródlanych. Pomimo iż chodzi o najliczniej występującego storczyka, stopniowo ubywa miejsc stosownych do jego występowania. Najładniejsza i równocześnie najlepiej zauważalna jest w okresie kwitnięcia, czyli od maja do lipca. Na łące w Rezerwacie Przyrody Skučák zanotowano jeden egzemplarz kwitnący w 2006r. Kukułka szerokolistna jest rośliną bardzo zagrożoną i chronioną nie tylko na terenie RCz, ale również na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, w Rosji oraz na Ukrainie.

Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza majalis

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 52.070', E 18° 24.215'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://csoponyx.cz