česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra – Poolší 4

Rychvaldska sieć stawów 11

Informacje podstawowe

Rychvaldska sieć stawów nawadniana jest przez strumyk Rychvaldská stružka a w jej skład wchodzi: Nový rybník, Dub, Kout, Kališok, Prostřední rybník, Špice, Statkové rybníky oraz Skučák pomiędzy miastami Orlová i Rychvald, następnie Podkostelní rybník, Malý Cihelník oraz Velký Cihelník, które znajdują się w kierunku południowym od miejscowości Rychvald. Gospodarka stawowa ma w całym tutejszym regionie długą tradycję, budowanie stawów rozpoczęto już w 15 i 16 wieku. Hodowano tutaj karpie, liny i drobne ryby, ponadto stawy zatrzymywały wodę dla napędzania młynów wodnych. Obszar ceniony jest przede wszystkim ze względu na wartości ornitologiczne. Staw Skučák oraz bliska okolica został w 1969r. ogłoszony rezerwatem przyrody w celu ochrony społeczeństw roślinnych wraz z grzybieńczykiem wodnym (Nymphoides peltata), płazów oraz ptactwa wodnego. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego Heřmanský stav-Odra-Poolší, który znajduje się w części północnowschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granic z Polską. Oś obszaru tworzy rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi niwami rzecznymi. Od wschodu dołącza Karwińska sieć stawów oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, z kierunku południowego sieć stawów w miejscowościach Rychvald, Bohumín – Záblatí oraz Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków oraz innych zwierząt i roślin. Można tutaj spokać bardzo zagrożony gatunek ropuchy zielonej (Bufo viridis).

Bufo viridis

Ropucha zielona

Ropucha zielona wyszukuje dla swego rozmnażania nowo powstałe, periodyczne powierzchnie wodne, potrafi rozmnażać się w stawach, zaporach sztucznych oraz powierzchniach zalanych. Dzięki wyraźnemu zabarwieniu zielonemu, które przypomina sieć maskującą, należy do najpiękniejszych żab. Chodzi o gatunek nocny, który potrafi się także bardzo dobrze wspinać. Pożywienie stanowią przede wszystkim owady, ślimaki, robaki oraz pająki. W wodzie występuje wyłącznie w okresie rozmnażania. W okolicy stawów rychvaldskich występuje bardzo rzadko. Szereguje się między gatunki bardzo zagrożone, które objęte są ochroną ustawową.

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 52.326', E 18° 24.306'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://csoponyx.cz