česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra – Poolší 4

Rychvaldska sieć stawów 9

Informacje podstawowe

Rychvaldska sieć stawów nawadniana jest przez strumyk Rychvaldská stružka a w jej skład wchodzi: Nový rybník, Dub, Kout, Kališok, Prostřední rybník, Špice, Statkové rybníky oraz Skučák pomiędzy miastami Orlová i Rychvald, następnie Podkostelní rybník, Malý Cihelník oraz Velký Cihelník, które znajdują się w kierunku południowym od miejscowości Rychvald. Gospodarka stawowa ma w całym tutejszym regionie długą tradycję, budowanie stawów rozpoczęto już w 15 i 16 wieku. Hodowano tutaj karpie, liny i drobne ryby, ponadto stawy zatrzymywały wodę dla napędzania młynów wodnych. Obszar ceniony jest przede wszystkim ze względu na wartości ornitologiczne. Staw Skučák oraz bliska okolica został w 1969r. ogłoszony rezerwatem przyrody w celu ochrony społeczeństw roślinnych wraz z grzybieńczykiem wodnym (Nymphoides peltata), płazów oraz ptactwa wodnego. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego Heřmanský stav-Odra-Poolší, który znajduje się w części północnowschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granic z Polską. Oś obszaru tworzy rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi niwami rzecznymi. Od wschodu dołącza Karwińska sieć stawów oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, z kierunku południowego sieć stawów w miejscowościach Rychvald, Bohumín – Záblatí oraz Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków oraz innych zwierząt i roślin. Można tutaj spokać zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix).

Natrix natrix

Zaskroniec zwyczajny

Zaskroniec zwyczajny to nasz najliczniej występujący wąż, rozpoznać można go według żółtych półksiężyców na skroniach. Pomimo iż dorasta nawet 1,5 m, w przyrodzie rzadko napotkamy osobnika dłuższego niż 1 m. Zamieszkiwuje brzegi powierzchni wodnych, bardzo dobrze pływie i nurkuje. W wodzie spędza stosunkowo dużo czasu, żywi się przede wszystkim drobnymi rybami, płazami i owadami. Zaskroniec nie jest trujący i dla człowieka nie stanowi żadnego zagrożenia. Zaskroniec obrał sobie za metodę obrony tzw. thanatozę – zdolność sprawiania wrażenia martwego. Zaskroniec położy się brzuchem w górę, otworzy jamę ustną a język pozostawi zwisnięty. Źrenice odwróci w bok a z kloaki wydziela sekret, który zapachem przypomina padlinę. Chodzi o gatunek zagrożony i objęty ochroną ustawową.

Natrix natrix

Natrix natrix

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 52.604', E 18° 24.499'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://csoponyx.cz