česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra – Poolší 4

Rychvaldska sieć stawów 6

Informacje podstawowe

Rychvaldska sieć stawów nawadniana jest przez strumyk Rychvaldská stružka a w jej skład wchodzi: Nový rybník, Dub, Kout, Kališok, Prostřední rybník, Špice, Statkové rybníky oraz Skučák pomiędzy miastami Orlová i Rychvald, następnie Podkostelní rybník, Malý Cihelník oraz Velký Cihelník, które znajdują się w kierunku południowym od miejscowości Rychvald. Gospodarka stawowa ma w całym tutejszym regionie długą tradycję, budowanie stawów rozpoczęto już w 15 i 16 wieku. Hodowano tutaj karpie, liny i drobne ryby, ponadto stawy zatrzymywały wodę dla napędzania młynów wodnych. Obszar ceniony jest przede wszystkim ze względu na wartości ornitologiczne. Staw Skučák oraz bliska okolica został w 1969r. ogłoszony rezerwatem przyrody w celu ochrony społeczeństw roślinnych wraz z grzybieńczykiem wodnym (Nymphoides peltata), płazów oraz ptactwa wodnego. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego Heřmanský stav-Odra-Poolší, który znajduje się w części północnowschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granic z Polską. Oś obszaru tworzy rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi niwami rzecznymi. Od wschodu dołącza Karwińska sieć stawów oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, z kierunku południowego sieć stawów w miejscowościach Rychvald, Bohumín – Záblatí oraz Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt oraz roślin. Można tutaj napotkać zagrożony gatunek ptaka o nazwie jerzyk (Apus apus).

Apus apus

Jerzyk

Jerzyk jest najlepiej spośród wszystkich ptaków przystosowany do życia w powietrzu. Potrawę stanowią owady, które łapie w powietrzu podczas lotu, podczas lotu również pije wodę z powierzchni wodnej, w powietrzu też dochodzi do parzenia oraz snu. Wyfrunie na wysokość nawet 1 km a następnie w czasie opadania zasypia na kilka minut i odpoczywa. Upada do mikrosnu, podczas którego połowa mózgu jest nieczynna, druga podejmuje kontrolę nad ruchem i okolicą. Pierwotnie podejmował lęgi na skałach oraz w dziuplach drzew, obecnie znajduje sobie miejsca w otworach czy szczelinach zabudowań ludzkich, często na domach z paneli. Para zachowuje sobie wierność przez całe życie. Ciekawostką jest fakt, że z zimowisk w Afryce powracają osobno a następnie zawsze odnajdują się dopiero w miejscu podejmowania lęgów. W okolicy stawów rychvaldskich występuje liczna populacja tego zagrożonego gatunku.

Przydatne

Kontakty Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 52.267', E 18° 23.822'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://csoponyx.cz