česky english deutsch polski <<< >>>

Narodowe zabytki przyrody oraz narodowe rezerwaty przyrody na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego

Narodowy Zabytek Przyrody Velký Roudný 1

Informacje podstawowe

NZP Velký Roudný znajduje się na terenie pogórza o nazwie Nízký Jeseník, wprost nad zbiornikiem wodnym Slezská Harta. Chodzi o najwyższy oraz równocześnie o najbardziej zachowany pod względem geomorfologicznym stratowulkan plejstocenowy pogórza Nízký Jeseník. Miejsce zostało ogłoszone narodowym zabytkiem przyrody w 1966r. na powierzchni 81 ha. Motywem ochrony NZP Velký Roudný jest oprócz samego dochowanego stratowulkanu również kompleks łąk o dużej różnorodności gatunkowej z występowaniem chronionych i zagrożonych gatunków roślin. Ciekawym elementem krajobrazowym jest system równoległych miedzy, porośniętych drzewami, które powstały w miejscu rolniczych wysypisk kamiennych. Chodzi o zacne miejsce geologiczne z występowaniem bazaltu oliwinowego oraz skał piroklastycznych, tufów bazaltowych i lawowych, bomb wulkanicznych i aglomeratów. Kolejnym unikatem jest sporadyczne występowanie krytycznie zagrożonego ślimaka endemicznego o nazwie Cochlodina cerata opaviensis. Na obszarze występuje także populacja sudeckiego ekotypu modrzewia pospolitego. Obecnie przygotowana jest propozycja nowego ogłoszenia obszaru, przy czym zostanie zaktualizowany stary przepis prawny z 1966r. i równocześnie dojdzie do poszerzenia granic, zwłaszcza przez dołączenie wartościowego pod względem przyrodniczym obszaru w północnej, północno-wschodniej oraz wschodniej części nowo proponowanego obszaru. Według nowego ogłoszenia obszar NZP będzie wynosić 130,258 ha.

Charakterystyka geologiczna

Velký Roudný (780,1 m n.p.m.) jest typowym stratowulkanem (wulkanem mieszanym). W budowie wulkanu występują produkty wylewne oraz eksplozyjnej działalności wulkanicznej. W części wierzchołkowej można zobaczyć odkrywy skały bazaltowej kanału wulkanicznego, zwłaszcza z fioletowo-siwą, mocno porowatą lawą, zacniej z okruchowcem kanału wulkanicznego. W kierunku zachodnim i północnym są dochowane odcinki początkowe potoków lawowych, które tworzone są przez bazalt zwarty, który przechodzi do lawy porowatej, która podlega kruszeniu głazowemu. Zbocza wulkanu pokryte są tufami, które odkryte są w kilku niewielkich odkrywach. Do wulkanu należą cztery wyraźne potoki lawowe, które sięgają poza granice obszaru chronionego. W kierunku północnym prowadzi krótki potok Młyna Roudná (długość 0,7 km, grubość 15 m), w kierunku północno-wschodnim prowadzi potok Młyna Herolda o długości 1,3 km oraz grubości 30 m. Najdłuższy potok sięgający 5 km, to potok Lasu Chřibskiego, który skierowany jest w kierunku wschodnim ku zbiornikowi Slezská Harta.

pohled na Slezskou Hartu

pohled z Velkého Roudného

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Jeseníky Šumperská 93 790 01 Jeseník Tel.: +420 584 458 659 http://www.jeseniky.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 53.337', E 17° 30.887'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz