česky english deutsch polski <<< >>>

Narodowe zabytki przyrody oraz narodowe rezerwaty przyrody na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego

Narodowy Zabytek Przyrody Rešovské vodopády

Informacje podstawowe

Narodowy Zabytek Przyrody Rešovské vodopády leży w dolinie rzeczki Huntavy. W dolinie o charakterze kanionu, koło wodospadów zostały dochowane pierwotne buczyny jodłowe z paprociami oraz mszaki skał cienistych i poległych drzew. Obszar objęty jest ochroną od 1966r. a na obecną powierzchnię 71,6 ha został poszerzony w 1989r. Motywem ochrony NZP Rešovské vodopády jest unikatowy fenomen geologiczny, który wytwarza rzeczka Huntava. Chodzi o głęboko zaciętą dolinę o charakterze kanionu z wodospadami i odcinkami kaskadowymi. Narodowy zabytek przyrody obejmuje także ochroną kompleks lasów bliskich przyrodzie, które pokrywają strome, skaliste i osuwiskowe zbocza doliny. W 2012r. dojdzie do zmiany ogłoszenia z narodowego zabytku przyrody na narodowy rezerwat przyrody. W ramach zmiany dojdzie do poszerzenia obszaru, kiedy do obszaru NRP będzie zaszeregowane zacne zimowisko nietoperzy, w którym regularnie występują nawet gatunki krytycznie zagrożone jak np. mopek (Barbastella barbastellus) lub nocek duży (Myotis myotis). Nowa powierzchnia NRP będzie wynosić 77,8 ha.

Żywa przyroda

Wegetacja leśna danego obszaru zalicza się do buczyn kwiecistych lub kosmatkowych. Podczas badań nie zauważono występowania chronionych gatunków roślin, co jednak nie obniża wartości biologicznej obszaru. Badania bryologiczne doprowadziły do odnalezienia aż 95 gatunków mszaków ( z czego 28 wątrobowców oraz 67 mchów). Jeden z najzacniejszych gatunków to bezlist okrywowy (Buxbaumia viridis), który jest krytycznie zagrożony i zaszeregowany do gatunków NATURY 2000.

Huntava

Narodowy Zabytek Przyrody Rešovské vodopády

Narodowy Zabytek Przyrody Rešovské vodopády

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Jeseníky Šumperská 93 790 01 Jeseník Tel.: +420 584 458 659 http://www.jeseniky.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 52.681', E 17° 12.671'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz