česky english deutsch polski <<< >>>

Narodowe zabytki przyrody oraz narodowe rezerwaty przyrody na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego

Narodowy Zabytek Przyrody Odkryw w miejscowości Kravaře

Informacje podstawowe

Narodowy Zabytek Przyrody Odkryw w miejscowości Kravaře to opuszczona kopalnia żwiru znajdująca się w pobliżu miejscowości Kravaře nad lewym brzegiem strumyka o nazwie Chlebičovský potok na wysokości od 254 do 275 m n.p.m. Obszar objęty jest ochroną od 1966r. Powierzchnia obszaru wynosi 1,34 ha. Motywem ochrony jest przekrój poprzeczny z sedymentami lodowcowymi pochodzącymi z epoki zlodowacenia riskiego w okresie starszego czwartorzędu ( prawdopodobnie 300 000 lat temu), który został odsłonięty podczas wydobywania żwiru.

Ciekawostki

Podłoże odkrywu tworzone jest przez sedymenty neogenowe, na które nawiązują warstwy sedymentów czwartorzędowych sięgające w miejscu odkrywu grubości nawet 60 metrów. Najciekawsze warstwy sedymentów zostały odsłonięte w północnej ścianie piaskowni. Obecnie część odkrywu jest zasypana i zarośnięta a zachowany jest mniejszy odkryw sedymentu morenowego zlodowacenia riskiego koło wejścia do piaskowni. Grubość warstwy wynosi 4 m, posiada teksturę plastrową i jest koloru żółto – brązowego. W przeszłości znaleziono w miejscu odkrywu następujące skały i minerały: epidot, druzy drobnych kryształków krzemienia, limonit (konkrecje, geody, ułamki), dendryty manganowe, konkrecje krzemienia o masie nawet 5 kg, kwarc dymny (ułamki). W ramach opieki nad NZP zalecane jest wycinanie drzew nalotowych oraz usuwanie roślin inwazyjnych.

Narodowy Zabytek Przyrody Odkryw w miejscowości Kravaře

Narodowy Zabytek Przyrody Odkryw w miejscowości Kravaře

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 56.577', E 17° 59.733'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz