česky english deutsch polski <<< >>>

Obszary Specjalnej Ochrony na terenie OCHK Poodří

Rezerwat Przyrody Las Polanski (Polanský les) 3 - Fauna

Informacje podstawowe

Rezerwat Przyrody Las Polanski leży nad lewym brzegiem rzeki Odry na północnych obrzeżach OCHK Poodří, w bezpośredniej okolicy Ostravy, na obszarze katastralnym miejscowości Svinov. Wysokość nad poziomem morza porusza się około 214 –216 m. Obszar objęty jest ochroną od 1970r. na powierzchni 59,17 ha. Motywem ochrony jest rozległy las łęgowy w dolinie rzeki Odry z systemem starych odnóg i toni leśnych oraz bogatą pod względem gatunkowym florą oraz fauną.

Fauna

W ślepych odnogach rzecznych oraz toniach znajdują swą ostoję płazy. Spośród gatunków bardzo zagrożonych występuje na terenie RP Las Polanski traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), w części południowo-wschodniej koło odnogi ślepej występuje rzekotka drzewna (Hyla arborea). W południowej części rezerwatu znajduje się zagrożona ropucha szara (Bufo bufo). Kolejny, bardziej pospolity gatunek to żaba trawna (Rana temporaria). Kolejnym ciekawym, bardzo zagrożonym gatunkiem zwierzęcym jest borowiaczek (Nyctalus leisleri). Wspomniany gatunek nietoperza zaciekawia swym przywiązaniem do dziupli drzew, które wykorzystuje do schronienia letniego a równocześnie zimowego. Nie spędza zimy w przestrzeniach podziemnych (jaskinie, szyby) tak, jak w wypadku innych nietoperzy. Spośród ptaków drapieżnych zanotowano jastrzębia gołębiarza (Accipiter gentilis).

Bufo bufo

Hyla arborea

Triturus vulgaris

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 47.723', E 18° 12.696'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz