česky english deutsch polski <<< >>>

Obszary Specjalnej Ochrony na terenie OCHK Poodří

Rezerwat Przyrody Las Polanski (Polanský les) 2 - Flora

Informacje podstawowe

Rezerwat Przyrody Las Polanski leży nad lewym brzegiem rzeki Odry na północnych obrzeżach OCHK Poodří, w bezpośredniej okolicy Ostravy, na obszarze katastralnym miejscowości Svinov. Wysokość nad poziomem morza porusza się około 214 –216 m. Obszar objęty jest ochroną od 1970r. na powierzchni 59,17 ha. Motywem ochrony jest rozległy las łęgowy w dolinie rzeki Odry z systemem starych odnóg i toni leśnych oraz bogatą pod względem gatunkowym florą oraz fauną.

Flora

Piętro bylin lasu łęgowego jest bardzo zróżnicowane pod względem gatunkowym. Idealnym okresem odwiedzin jest wiosna, kiedy zakwitają tysiące śnieżyczek oraz czosnków niedźwiedzich (Allium ursinum). Spośród gatunków chronionych występuje tutaj wspominana śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), zagrożona lilia złotogłów (Lilium martagon), latem przy odrobinie szczęścia można zauważyć kruszczyki, które szeregujemy między storczykowate. W toniach i ślepych odnogach Odry występuje zagrożona roślina wodna okrężnica bagienna (Hottonia palustris). Wzdłuż Odry dochodzi w ostatnich latach do szerzenia niepierwotnych gatunków inwazyjnych jak np. rdestowce (Reynoutria Spp.) oraz niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera). Zarząd OCHK Poodří podejmuje starania w celu usuwania podanych gatunków niepierwotnych.

Allium ursinum

Galanthus nivalis

Impatiens glanduligera

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 47.077', E 18° 11.935'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz