česky english deutsch polski <<< >>>

Obszary Specjalnej Ochrony na terenie OCHK Poodří

Rezerwat Przyrody Las Polanski (Polanský les) 1 - Las łęgowy

Informacje podstawowe

Rezerwat Przyrody Las Polanski leży nad lewym brzegiem rzeki Odry na północnych obrzeżach OCHK Poodří, w bezpośredniej okolicy Ostravy, na obszarze katastralnym miejscowości Svinov. Wysokość nad poziomem morza porusza się około 214 –216 m. Obszar objęty jest ochroną od 1970r. na powierzchni 59,17 ha. Motywem ochrony jest rozległy las łęgowy w dolinie rzeki Odry z systemem starych odnóg i toni leśnych oraz bogatą pod względem gatunkowym florą oraz fauną.

Las łęgowy

Las łęgowy charakteryzuje częste nieregularne zalewanie przez rozlewy rzeczne. Chodzi o tzw. „twardy łęg“, który tworzony jest przede wszystkim drzewami o drewnie twardym. Przeważające gatunki to dąb szypułkowy (Qurcus robur), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) oraz lipa drobnolistna (Tilia cordata). W mniejszym stopniu występuje grab pospolity (Carpinus betulas), klon jawor (Acer pseudoplatanus) oraz czeremcha pospolita (Prunus padus). Gatunki niepierwotne jak np. robinia akacjowa (Robinia pseudacacia) są stopniowo usuwane. Głównym motywem ochrony przyrody w tym rezerwacie jest niezakłócony rozwój lasu bez zabiegów człowieka. Wyjątek stanowi wschodnia część rezerwatu, gdzie dochodzi do wsparcia dębu szypułkowego, który został na terenie Lasu Polanskiego ogłoszony za rezerwę genetyczną.

Fraxinus excelsior

lužní les

Prunus padus

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 47.011', E 18° 12.111'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz