česky english deutsch polski <<< >>>

Obszary Specjalnej Ochrony na terenie OCHK Poodří

Zabytek Przyrody Pusté nivy

Informacje podstawowe

Zabytek Przyrody Pusté nivy leży nad prawym brzegiem rzeki Odry w kierunku północnym od miasta Kunín na terenie OCHK Poodří. Zabytek przyrody został ogłoszony w 1998r. na powierzchni 0,74 ha. Zabytek przyrody został ogłoszony w celu ochrony unikatowej resztki lasu łęgowego, okresowo zalewanych toni oraz zagrożonych gatunków zwierząt. Występują tutaj potężne lipy drobnolistne.

Las odrostowy

Las odrostowy, zwany też lasem niskim, to las, którego odnowa przebiega przez odrosty wyrastające z pni lub korzeni, nie został posadzony i nie powstał przez odnowę naturalną (zasiew). Chodzi o najstarszy sposób gospodarki leśnej. Człowiek od dawien dawna wykorzystywał zdolności opuszczania drzew do uprawy przede wszystkim drewna opałowego, do produkcji węgla drzewnego, przyrządów drewnianych ( kije), słupków, przedmiotów wiklinowych, mebli, mioteł, wyrobów rzeźbiarskich itp. Według gatunku drzewa, celu uprawy i produktów końcowych decydowano o okresie wzrostu lasu (karczowanie pienne). Z punktu widzenia dzisiejszej gospodarki leśnej był okres wzrostu stosunkowo krótki – od 7 (leszczyna) do najwyżej 30–40 lat (dęby). Najczęściej w takim lesie występował: buk, dąb, grab, lipa oraz jesion, w miejscach wilgotnych olsza i wierzba.

dobrou výmladnost má habr

pařezina

pařezová výmladnost na olši

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Telephone: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 39.800', E 17° 59.805'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz