česky english deutsch polski <<< >>>

Obszary Specjalnej Ochrony na terenie OCHK Poodří

Zabytek Przyrody Meandry Starej Odry 2

Informacje podstawowe

Zabytek Przyrody Meandry Starej Odry leży nad lewym brzegiem rzeki pomiędzy miejscowościami Mankovice i Jeseník nad Odrou w południowej części OCHK Poodří. Zabytek przyrody został ogłoszony w 1999r. na powierzchni 25,96 ha. Obszar jest potwierdzeniem stopniowej sukcesji rozwoju części koryta Odry, które zostało sztucznie odcięte od rzeki. Porosty nabrzeżne są różnorodne pod względem gatunkowym i wiekowym. Przyległe łąki są zalewane conajmniej raz w roku i stanowią naturalną strefę ochronną. Cennym rodzajem biotopu są okresowe lub stałe tonie, które znajdują się na terenie zalewowym.

Modraszek nausitous

Modraszek nausitous żyje na rzadko wykorzystywanych łąkach wilgotnych, czasami także w wilgotnych rowach, warunkiem jego występowania jest roślina krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis), która jest rośliną gościnną dla gąsienic tego gatunku. Drugim warunkiem dla istnienia jest obecność mrówek Myrmica rubra. Samiczka znosi jaja do kwiatów, następnie gąsienice pożerają w zalążniach przez 2–3 tygodnie, następnie spadają na ziemię, gdzie oczekiwują na robotnice wymienionego gatunku mrówek. Robotnice zanoszą gąsienice do mrowisk, gdzie gąsienice są karmione lub pojadają poczwarki mrówek. W mrowiskach gąsienice przeżywają okres zimowy i zapoczwarzają się. Wiosną następnego roku kluje się nowy motyl.

Modrásek bahenní

Meandry Staré Odry

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří oraz KS Ostrava ul. 2. Května 1 742 13 Studénka Tel: +420 556 455 055

Pozycja GPS

N 49° 37.073', E 17° 55.393'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz