česky english deutsch polski <<< >>>

Obszary Specjalnej Ochrony na terenie OCHK Poodří

Zabytek Przyrody Meandry Starej Odry-Żywa przyroda

Informacje podstawowe

Zabytek Przyrody Meandry Starej Odry leży nad lewym brzegiem rzeki pomiędzy miejscowościami Mankovice i Jeseník nad Odrou w południowej części OCHK Poodří. Zabytek przyrody został ogłoszony w 1999r. na powierzchni 25,96 ha. Obszar jest potwierdzeniem stopniowej sukcesji rozwoju części koryta Odry, które zostało sztucznie odcięte od rzeki. Porosty nabrzeżne są różnorodne pod względem gatunkowym i wiekowym. Przyległe łąki są zalewane conajmniej raz w roku i stanowią naturalną strefę ochronną. Cennym rodzajem biotopu są okresowe lub stałe tonie, które znajdują się na terenie zalewowym.

Występują tutaj cenne porosty nabrzeżne wzdłuż meandrującej odnogi Starej Odry. Rosną tutaj przeważnie drzewa tak zwanego twardego łęgu, jak na przykład dąb szypułkowy (Quercus robur), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wiąz szypułkowy (Ulmus leavis). W niższym piętrze występuje czeremcha pospolita (Prunus padus), lipa drobnolistna (Tilia cordata), grab pospolity (Carpinus betulus), wierzba krucha (Salix fragilis) oraz wierzba biała (Salix alba). W miejscach podmokłych całorocznie przeważa olsza czarna (Alnus glutinosa) oraz olsza szara (Alnus incana). Tonie okresowe i stałe są miejscem do życia dla wielu gatunków płazów. Na okolicznych łąkach zauważono bardzo zagrożony gatunek motyla o nazwie modraszek nausitous (Phengaris nausithous).

Alnus glutinosa

PP Meandry Staré Odry

Ulmus leavis

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Telephone: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 37.486', E 17° 54.648'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz