česky english deutsch polski <<< >>>

Obszary Specjalnej Ochrony na terenie OCHK Poodří

NRP Polanská niva – fauna i flora

Oprócz płazów i ptaków wodnych żyją na terenie rezerwatu także zacne i zagrożone gatunki ssaków. Licznie występuje tutaj np. nocek rudy (Myotis daubentoni), borowiaczek (Nyctalus leisleri) czy karlik większy (Pipistelus nathusii). Wzdłuż Odry żyje bardzo zagrożona szelma wodna wydra (Lutra lutra), jak również bardzo zagrożony bóbr europejski (Castoe fiber), który ze swą masą nawet 30 kg jest największym gryzoniem rodzimym. W lasach i zagajnikach możesz usłyszeć „fujarkowy“ śpiew wilgi czy obserować liczne gatunki ptaków leśnych – sikorki, pełzacze, kowaliki lub dzięcioły.

Rozległe łąki stanowią jedną trzecią powierzchni rezerwatu. Chodzi o nieregularnie zalewane, tzw. wyczyńcowe łąki aluwialne, związane bezpośrednio z doliną rzeki. Na łąkach przeważa wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis). Spośród kwiatów można obserwować jaskier rozłogowy (Ranunculus repens), żywokost lekarski (Symphytum officinale), firletkę poszarpaną (Lychnis flos-cuculi) lub krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis). Łąki krwiściągowe stanowią dogodne warunki dla występowania modraszka nausitous (Maculinea nausithous).

aluviální psárkové louky

Castor fiber

Lychnis flos-cuculi

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 45.935', E 18° 10.978'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz