česky english deutsch polski <<< >>>

Obszary Specjalnej Ochrony na terenie OCHK Poodří

NRP Polanská niva – stawy

Informacje podstawowe

Narodowy Rezerwat Przyrody Polanská niva leży nad lewym brzegiem rzeki Odry na terenie OCHK Poodří, na obszarze katastralnym miejscowości Polanka nad Odrou na wysokości od 218 do 220 m n.p.m. Obszar objęty jest ochroną od 1969r. na powierzchni 122,3 ha. Motywem ochrony są lasy łęgowe w dolinie rzeki Odry, bogate społeczeństwa stawowych roślin wodnych oraz nieregularnie zalewane łąki o rozproszonej zieleni pozalasowej.

Częścią składową rezerwatu są cztery stawy górne polaneckiej sieci stawów. Największe spośród nich są Velký Vaček oraz Kačírek, kolejne stawy to Malý Vaček oraz Zimní rybník, na tamie którego się właśnie znajdujesz. Na stawach otoczonych zaroślami trzcinowymi występują liczne krytycznie zagrożone gatunki roślin wodnych. Od razu można zauważyć pływające po powierzchni wodnej rozety liści kotewki orzechu wodnego (Trapa natans) oraz jasno zielone liście paproci wodnej salwinii pływającej (Salvinia natans). Kolejne gatunki tutaj występujące to: jezierza mniejsza (Najas minor) lub rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens). Na stawach o obniżonym poziomie wodnym w okresie letnim występuje mysiurek drobny (Myosurus minimus), kropidło wodne (Oenanthe aquatica) oraz drobne roślinki mszaków. Porosty trzcin oraz pałek, które otaczają brzegi stawów stanowią ostoję dla wielu gatunków płazów oraz ptactwa wodnego.

Na stawach występują liczne populacje płazów, zwłaszcza żaba śmieszka (Rana ridibunda), żaba wodna (Rana kl. esculenta), rzekotka drzewna (Hyla arborea) oraz kumak nizinny (Bombina bombina) – motyw ochrony miejsca o znaczeniu europejskim Poodří. W zaroślach trzcinowych lęguje np. krytycznie zagrożony bączek (Ixobrychus minutus), spośród bardzo zagrożonych gatunków cyranka (Anas querquedula). Kolejny gatunek objęty ochroną to trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), wodnik (Rallus aquaticus), perkozek (Podiceps ruficollis), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) i inne gatunki ptactwa wodnego. Bramy żelazne zainstalowane na tamach stawów służą do ograniczenia ruchu zwiedzających tak, by zabronić zakłócania spokoju ptakom lęgującym oraz innym zwierzętom, które żyją w tej stosunkowo małej części sieci stawów. Stawy na terenie NRP Polanská niva stanowią bardzo cenny ekosystem stawowy, jeden z najzacniejszych na terenie OCHK Poodří. Dziękujemy, że przestrzegasz tego ograniczenia i dotrzymujesz zakazu wstępu poza wyznaczone szlaki.

Kačírek

Malý Vaček

Rana kl.esculenta

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří oraz KS Ostrava ul. 2. Května 1 742 13 Studénka Tel: +420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 46.145', E 18° 10.893'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz