česky english deutsch polski >>>

Obszary Specjalnej Ochrony na terenie OCHK Poodří

NRP Polanská niva – Lasy łęgowe

NRP Polanská niva

Znajdujesz się na terenie tzw. Lasu Büchlera. Ten rozległy las łęgowy zajmuje prawie jedną trzecią powierzchni rezerwatu. Chodzi o tzw. „twardy łęg“- zalewany las łęgowy, w którym przeważają drzewa o drewnie twardym. Podstawowe gatunki to: lipa drobnolistna (Tilia cordata), dąb szypułkowy (Quercus robur), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) oraz grab pospolity (Carpinus betulus) z domieszką czeremchy pospolitej (Prunus padus) wśród krzaków. Bardzo bogate piętro bylin wyróżnia się najlepiej wiosną podczas tzw. „aspektu wiosennego“, kiedy w marcu lub kwietniu rozkwitają rozległe porosty śnieżyczki przebiśnieg (Galanthus nivalis), które później w maju zastępują rozkwitłe dywany czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum). Kolejne licznie występujące gatunki to zawilec gajowy (Anemone nemorosa), cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis), żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa), złoć żółta (Gagea lutea), zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides) i inne. Widocznym od razu znakiem charakterystycznym lasu jest duża ilość leżących pni i butwiejącego drewna. Owe tzw. „martwe drewno“ pozostawia się w lesie celowo. Powstaje w ten sposób nowe miejsce do życia dla drobnych zwierząt, roślin, mszaków lub grzybów. Las uzyskuje ponadto charakter lasu dziewiczego. Kolejnym znakiem charakterystycznym są liczne tonie oraz niecki terenowe wypełnione wodą. Tonie leśne są pozostałością meandrującej rzeki Odry, która nieustannie zmienia swoje koryto na obszarze doliny rzecznej i pozostawia za sobą niezliczoną ilość odnóg ślepych czy toni. W toniach znajdują korzystne warunki chronione zwierzęta oraz zacne rośliny. Można wspomnieć żabę trawną (Rana temporaria), drobnego skorupiaka dziwogłówkę wiosenną (Eubranchipus grubii) lub roślinę wodną okrężnicę bagienną (Hottonia palustris). Pamiętaj, że wychodzić poza szlak na terenie lasu w narodowym rezerwacie przyrody jest zabronione według Ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu. Nie niszcz niepotrzebnie przyrody, dziękujemy

Allium ursinum

Dentaria glandulosa

Rana temporaria

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 45.638', E 18° 10.890'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz