česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 2

Heřmanický rybník i okolica 10

Informacje podstawowe

Chodzi o zestaw zbiorników wodnych oraz rozległe zarośla trzcinowe pomiędzy miastami Ostrava, Rychvald oraz Bohumín w dolinie rzeki Odry. W skład danego obszaru wchodzi pięć stawów: Heřmanický rybník, Lesník, Záblatský rybník, Figura oraz Nový stav, poprzez stawy przepływają dwie rzeczki – Vrbická oraz Bohumínská Stružka. Oprócz tego do zbiornika Nový stav wlewa się strumyk Bystřinka. Zbiornik Heřmanický rybník służy od 1972r. do zatrzymywania słonej wody kopalnianej. Z tym wiąże się także specyficzny skład wody, która jest mocno zmineralizowana i ma podwyższony poziom jodu i boru. Reszta stawów wykorzystywana jest do gospodarki rybnej. Obszar wchodzi w skład sieci Natura 2000 jako miejsce o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Heřmanický rybník. Powierzchnia obszaru wynosi 478,9617 ha i w jego skład wchodzą wszystkie wyżej wymienione stawy. Głównym przedmiotem ochrony jest tutaj traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), która rozmnaża się w toniach o bogatej wegetacji wodnej oraz moczarach na obrzeżach stawów wśród rozległych zarośli. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

řeka Odra

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt. Jednym spośród wielu jest także krytycznie zagrożony drapieżnik rybołów (Pandion haliaetus).

Pandion haliaetus

Rybołów

Rybołów to gatunek średnio dużego drapieżnika o rozpięciu skrzydeł 145–170 cm. Górna część ciała jest koloru brązowego, dolna część wraz z głową jest koloru siwo-białego. Przez oko prowadzi szeroki pasek koloru czarnego. Żyje w pobliżu dużych powierzchni wodnych pod warunkiem, że w pobliżu znajdują się lasy lub przynajmniej stare drzewa, na których może zbudować gniazdo. Żywi się przede wszystkim rybami (potrafi złowić rybę do 3 kg wagi). Podczas łowów lata nad powierzchnią wodną i po zauważeniu korzyści rzuca się pionowo wprost do wody. Na zbiorniku Heřmanický rybník zanotowano go w trakcie wędrówki.

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 52.256', E 18° 19.149'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz