česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 2

Heřmanický rybník i okolica 9

Informacje podstawowe

Chodzi o zestaw zbiorników wodnych oraz rozległe zarośla trzcinowe pomiędzy miastami Ostrava, Rychvald oraz Bohumín w dolinie rzeki Odry. W skład danego obszaru wchodzi pięć stawów: Heřmanický rybník, Lesník, Záblatský rybník, Figura oraz Nový stav, poprzez stawy przepływają dwie rzeczki – Vrbická oraz Bohumínská Stružka. Oprócz tego do zbiornika Nový stav wlewa się strumyk Bystřinka. Zbiornik Heřmanický rybník służy od 1972r. do zatrzymywania słonej wody kopalnianej. Z tym wiąże się także specyficzny skład wody, która jest mocno zmineralizowana i ma podwyższony poziom jodu i boru. Reszta stawów wykorzystywana jest do gospodarki rybnej. Obszar wchodzi w skład sieci Natura 2000 jako miejsce o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Heřmanický rybník. Powierzchnia obszaru wynosi 478,9617 ha i w jego skład wchodzą wszystkie wyżej wymienione stawy. Głównym przedmiotem ochrony jest tutaj traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), która rozmnaża się w toniach o bogatej wegetacji wodnej oraz moczarach na obrzeżach stawów wśród rozległych zarośli. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Triturus cristatus-hlavní předmět ochrany EVL Heřmanický rybník

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt. Jednym spośród wielu jest także krytycznie zagrożony żuraw pospolity (Grus grus).

Grus grus

Żuraw pospolity

Żuraw pospolity to jeden z największych ptaków rodzimych. Osiąga wagi nawet 6 kg, stojąc mierzy 140 cm a rozpięcie skrzydeł wynosi prawie 2,5 m. Przeważnie prowadzi skryty tryb życia, jest bardzo płochliwy, jego obecność zdradza charakterystyczne trąbienie. Za lęgowiska wybiera sobie stawy z rozległymi zaroślami, ewentualnie obszarami moczarowymi, w których buduje gniazda z materiału roślinnego. Podczas tokowania przedstawia żuraw charakterystyczny taniec, podczas którego kłania się i podskakuje wzwyż. Żuraw pospolity należy do ptaków dużych, które wymagają jak najbardziej spokojnego obszaru do życia. Wymóg ten jest powodem istnienia zaledwie resztek z pierwotnych populacji na terenie Europy środkowej. Obecna całkowita populacja szacuje się na 250 000 egzem­plarzy. W pobliżu zbiorniku Heřmanický rybník zanotowano kilka osobników w trakcie wędrówki.

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 51.952', E 18° 19.446'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz