česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 2

Heřmanický rybník i okolica 8

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra-Poolší (Heřmanický rybník i okolica 8)

Informacje podstawowe Chodzi o zestaw zbiorników wodnych oraz rozległe zarośla trzcinowe pomiędzy miastami Ostrava, Rychvald oraz Bohumín w dolinie rzeki Odry. W skład danego obszaru wchodzi pięć stawów: Heřmanický rybník, Lesník, Záblatský rybník, Figura oraz Nový stav, poprzez stawy przepływają dwie rzeczki – Vrbická oraz Bohumínská Stružka. Oprócz tego do zbiornika Nový stav wlewa się strumyk Bystřinka. Zbiornik Heřmanický rybník służy od 1972r. do zatrzymywania słonej wody kopalnianej. Z tym wiąże się także specyficzny skład wody, która jest mocno zmineralizowana i ma podwyższony poziom jodu i boru. Reszta stawów wykorzystywana jest do gospodarki rybnej. Obszar wchodzi w skład sieci Natura 2000 jako miejsce o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Heřmanický rybník. Powierzchnia obszaru wynosi 478,9617 ha i w jego skład wchodzą wszystkie wyżej wymienione stawy. Głównym przedmiotem ochrony jest tutaj traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), która rozmnaża się w toniach o bogatej wegetacji wodnej oraz moczarach na obrzeżach stawów wśród rozległych zarośli. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Motyw ochrony Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt. Jednym spośród wielu jest także perkoz zausznik (Podiceps nigricollis).

Perkoz zausznik Perkoz zausznik posiada w szacie godowej czarne ubarwienie głowy i szyi, po bokach głowy pęki żółto-pomarańczowych piórek. W szacie zwyczajnej posiada niepozorne zabarwienie, zaciekawia jednak rubinowo czerwonymi oczyma. Występuje na stawach o bogatej wegetacji nabrzeżnej. Potrawę stanowią drobne zwierzęta wodne. Gniazdo buduje na powierzchni wodnej wśród zarośli. Znosi 3 do 4 jajek i wysiadują je na przemian obaj rodzice. Oboje także troszczą się o pisklęta, które bardzo wcześnie opuszczają gniazdo. Perkoz zimuje w rejonie Morza Śródziemnego lub Czarnego. Przylatuje w marcu lub kwietniu, odlata we wrześniu. Nieregularnie podejmuje lęgi na terenie zbiorników Heřmanický i Záblatský rybník. Chodzi o gatunek zagrożony.

Przydatne

Kontakty Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 52.030', E 18° 20.061'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz