česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 2

Heřmanický rybník i okolica 6

Informacje podstawowe

Chodzi o zestaw zbiorników wodnych oraz rozległe zarośla trzcinowe pomiędzy miastami Ostrava, Rychvald oraz Bohumín w dolinie rzeki Odry. W skład danego obszaru wchodzi pięć stawów: Heřmanický rybník, Lesník, Záblatský rybník, Figura oraz Nový stav, poprzez stawy przepływają dwie rzeczki – Vrbická oraz Bohumínská Stružka. Oprócz tego do zbiornika Nový stav wlewa się strumyk Bystřinka. Zbiornik Heřmanický rybník służy od 1972r. do zatrzymywania słonej wody kopalnianej. Z tym wiąże się także specyficzny skład wody, która jest mocno zmineralizowana i ma podwyższony poziom jodu i boru. Reszta stawów wykorzystywana jest do gospodarki rybnej. Obszar wchodzi w skład sieci Natura 2000 jako miejsce o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Heřmanický rybník. Powierzchnia obszaru wynosi 478,9617 ha i w jego skład wchodzą wszystkie wyżej wymienione stawy. Głównym przedmiotem ochrony jest tutaj traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), która rozmnaża się w toniach o bogatej wegetacji wodnej oraz moczarach na obrzeżach stawów wśród rozległych zarośli. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Heřmanický rybník

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt. Jednym spośród wielu jest także krytycznie zagrożony ptak brodziec krwawodzioby (Tringa totanus).

Tringa totanus

Brodziec krwawodzioby

Brodziec krwawodzioby należy do rodziny bekasowatych. Chodzi o ptaka o wielkości kosa, rozpoznać można go według czerwonych wysokich nóg oraz długiego, prostego, czerwonego przy korzeniu dzioba. Gniazda buduje w miejscach wilgotnych lub w pobliżu wód płytkich wśród niskiej wegetacji roślinnej, przede wszystkim na łąkach podmokłych, na skraju stawów, na dnie stawów w czasie letniego obniżania poziomu wody, na moczarach, czy nawet na polach w pobliżu wód. Chodzi o gatunek wędrowny, zimowiska znajdują się w Europie zachodniej oraz w rejonie śródziemnomorskim. Na terenie Republiki Czeskiej spada poczetność osobników brodźca, ilość par podejmujących lęgi nie przekracza liczbę 30 – 40. Podobnie jest na terenie całej Europy, gdzie tylko w latach 1970–1990 populacja brodźca zmalała o 40 %. Główną przycznę ubytku stanowi degradacja lub zupełna likwidacja biotopów przez odwadnianie oraz intensywną gospodarkę rolną. Kilka par wspomnianego krytycznie zagrożonego gatunku podejmuje lęgi na łąkach podmokłych w miejscu o znaczeniu europejskim (EVL) o nazwie Heřmanický rybník.

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 52.803', E 18° 21.539'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz