česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 2

Heřmanický rybník i okolica 2

Informacje podstawowe

Chodzi o zestaw zbiorników wodnych oraz rozległe zarośla trzcinowe pomiędzy miastami Ostrava, Rychvald oraz Bohumín w dolinie rzeki Odry. W skład danego obszaru wchodzi pięć stawów: Heřmanický rybník, Lesník, Záblatský rybník, Figura oraz Nový stav, poprzez stawy przepływają dwie rzeczki – Vrbická oraz Bohumínská Stružka. Oprócz tego do zbiornika Nový stav wlewa się strumyk Bystřinka. Zbiornik Heřmanický rybník służy od 1972r. do zatrzymywania słonej wody kopalnianej. Z tym wiąże się także specyficzny skład wody, która jest mocno zmineralizowana i ma podwyższony poziom jodu i boru. Reszta stawów wykorzystywana jest do gospodarki rybnej. Obszar wchodzi w skład sieci Natura 2000 jako miejsce o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Heřmanický rybník. Powierzchnia obszaru wynosi 478,9617 ha i w jego skład wchodzą wszystkie wyżej wymienione stawy. Głównym przedmiotem ochrony jest tutaj traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), która rozmnaża się w toniach o bogatej wegetacji wodnej oraz moczarach na obrzeżach stawów wśród rozległych zarośli. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Heřmanický rybník

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt. Jednym spośród wielu jest także ryba o nazwie piskorz (Misgurnus fossilis).

Misgurnus fossilis

Piskorz

Piskorz to ryba słodkowodna o wielu ciekawostkach. Lubi wody zamulone, wolno ciekące lub stojące, żyje na dnie, gdzie zakopuje się do bagna, posiada możliwość dodatkowego oddychania jelitowego, co znacznie wpływa na odporność tego gatunku wobec warunków niesprzyjających, przez co jest w stanie przeżyć nawet krótkookresowy brak wody w stawie. Kolejną ciekawostką jest wrażliwość na zmiany ciśnienia atmosferycznego. W czasie zmian ciśnienia piskorz wypływa na powierzchnię i żwawo się porusza. W oparciu o wspomnianą cechę zachował się w domostwach jako barometr naturalny- stąd nazwa angielska piskorza Weatherfish. Gatunek ten, który jest zagrożony, występuje w zbiornikach Heřmanický rybník oraz Vrbická stružka.

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 52.703', E 18° 17.522'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz