česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 1

Dolina Olzy (Olše) 14

Informacje podstawowe

Dolina rzeki Olzy stanowi wraz ze swymi dawnymi meandrami oraz dochowaną terasą rzeczną w okolicy miejscowości Věřňovice, z rozwiniętą przeważnie liniową roślinnością oraz łęgiem miękkim w miejscach dawnych meandrów, ostoję dla wielu roślin i zwierząt. Część obszaru wchodzi w skład Pomniku Przyrody Věřňovice, który został ogłoszony w 1989r. na obszarze o powierzchni 4,59 ha w celu ochrony lasów łęgowych o różnym stopniu rozwoju i równocześnie wchodzi w skład tzw. miejsca o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Niva Olše – Věřňovice, które ogłoszono w celu ochrony pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) oraz kumaka górskiego (Bombina variegata) na powierzchni 553,9969 ha. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt.

Závada

Gmina Závada, która obecnie stanowi część składową gminy Petrovice u Karviné, znajduje się na równinie w pobliżu ujścia rzeczki Piotrówki do rzeki Olzy. Ponieważ rzeka wytwarza tutaj duży meander, można mieć wrażenie, iż wieś znajduje się jakby za Olzą, czyli „ za wodą“, stąd właśnie pochodzi nazwa Závada (Zawada). Gmina Závada była samodzielną jednostką administracyjną do 1952r. W gminie można zwiedzić kaplicę św. Jana Nepomucena, pochodzącą z 1862r. oraz pomnik lotników czechosłowackich Bilka i Slatinskiego. Chodzi o lotników słowackich 3. Pułku Bojowego, którzy zostali zestrzeleni 19. 4. 1945 przez niemieckie działo przeciwlotnicze. Pilot starszy chorąży Pavol Slatinský miał w czasie zestrzału 31 lat, jego strzelec na pokładzie kapral Ján Bilka był jednym z najmłodszych strzelców 3. Pułku Bojowego, zmarł mając zaledwie 20 lat.

J. Bilka

P. Slatinský

Šturmovik 3. bitev. pluku

Przydatne

Kontakty Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 53.978', E 18° 29.334'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz