česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 1

Dolina Olzy (Olše) 18

Informacje podstawowe

Dolina rzeki Olzy stanowi wraz ze swymi dawnymi meandrami oraz dochowaną terasą rzeczną w okolicy miejscowości Věřňovice, z rozwiniętą przeważnie liniową roślinnością oraz łęgiem miękkim w miejscach dawnych meandrów, ostoję dla wielu roślin i zwierząt. Część obszaru wchodzi w skład Pomniku Przyrody Věřňovice, który został ogłoszony w 1989r. na obszarze o powierzchni 4,59 ha w celu ochrony lasów łęgowych o różnym stopniu rozwoju i równocześnie wchodzi w skład tzw. miejsca o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Niva Olše – Věřňovice, które ogłoszono w celu ochrony pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) oraz kumaka górskiego (Bombina variegata) na powierzchni 553,9969 ha. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt. Jednym spośród wielu jest także kumak górski (Bombina variegata).

Bombina variegata

Kumak górski

Kumak górski to drobna żabka, której wielkość nie przekracza 5 cm, w odróżnieniu od swego krewnego kumaka nizinnego, posiada żółto-czarny brzuch, stąd jej czeska nazwa żółtobrzucha. W razie niebezpieczeństwa zajmuje postawę ostrzegawczą tzw. „reflex kumaka“. Podnosi przednie i tylne nogi, przegina grzbiet i pokazuje swe żółto-czarne zabarwienie, przez które uprzedza inne zwierzęta, że chodzi o gatunek niejadalny. Kumak górski jest gatunkiem priorytetowym natury i jest głównym motywem ochrony w tzw. miejscu o znaczeniu europejskim Niva Olše – Věřňovice. Według ustawy jest gatunkiem bardzo zagrożonym.

Bombina variegata

Przydatne

Kontakty Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 55.740', E 18° 25.300'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz