česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 1

Dolina Olzy (Olše) 9

Informacje podstawowe

Dolina rzeki Olzy stanowi wraz ze swymi dawnymi meandrami oraz dochowaną terasą rzeczną w okolicy miejscowości Věřňovice, z rozwiniętą przeważnie liniową roślinnością oraz łęgiem miękkim w miejscach dawnych meandrów, ostoję dla wielu roślin i zwierząt. Część obszaru wchodzi w skład Pomniku Przyrody Věřňovice, który został ogłoszony w 1989r. na obszarze o powierzchni 4,59 ha w celu ochrony lasów łęgowych o różnym stopniu rozwoju i równocześnie wchodzi w skład tzw. miejsca o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Niva Olše – Věřňovice, które ogłoszono w celu ochrony pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) oraz kumaka górskiego (Bombina variegata) na powierzchni 553,9969 ha. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Řeka Olše_foto_E.Nes­trašilová

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt. Jednym spośród wielu jest także słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos).

Słowik rdzawy

Słowik rdzawy jest ptakiem wędrownym o niepozornym rudawo-brązowym zabarwieniu, który szereguje się do ptaków śpiewających. W naszych krajach stał się symbolem pięknego śpiewu. Można go usłyszeć od połowy kwietnia do lipca w niżej położonych miejscach naszego kraju, przede wszystkim w bardziej ciepłych drzewostanach krzewiastych. Posiada niezwykle bogaty fundusz głosowy, który zawiera ton fletu, mocne kląskanie, gwizdanie oraz bulgotanie. Dawniej słowiki często łapano i hodowano w klatkach. Gniazdo bywa zbudowane zazwyczaj na ziemi wśród krzewów. Jaja wysiaduje tylko samiczka, pisklętami opiekują się obaj rodzice. Potrawa jest prawieże wyłącznie zwierzęca, jesienią jednak żywi się także jagodami. W zaroślach krzewiastych wzdłuż rzeki Olzy zanotowano ponad dziesięć par podejmujących lęgi tego zagrożonego i ochroną objętego gatunku.

Luscinia megarhynchos

Przydatne

Kontakty Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 54.102', E 18° 28.628'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz