česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 1

Dolina Olzy (Olše) 8

Informacje podstawowe

Dolina rzeki Olzy stanowi wraz ze swymi dawnymi meandrami oraz dochowaną terasą rzeczną w okolicy miejscowości Věřňovice, z rozwiniętą przeważnie liniową roślinnością oraz łęgiem miękkim w miejscach dawnych meandrów, ostoję dla wielu roślin i zwierząt. Część obszaru wchodzi w skład Pomniku Przyrody Věřňovice, który został ogłoszony w 1989r. na obszarze o powierzchni 4,59 ha w celu ochrony lasów łęgowych o różnym stopniu rozwoju i równocześnie wchodzi w skład tzw. miejsca o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Niva Olše – Věřňovice, które ogłoszono w celu ochrony pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) oraz kumaka górskiego (Bombina variegata) na powierzchni 553,9969 ha. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Alcedo atthis

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt.

Alcedo atthis

Zimorodek zwyczajny

Zimorodek zwyczajny to gatunek o najbardziej pstrym zabarwieniu występujący na naszych terenach. Prowadzi życie samotne w pobliżu czystszych stojących lub wolno płynących powierzchni wodnych. Ważna jest obecność glinianych lub piasczystych brzegów, gdzie wygrzebuje nawet 50 cm długie nory w celu lęgowania. Zaręczyny zimorodka mogą trwać nawet kilka godzin, następnie odbywa się tzw. karmienie zaręczynowe. Samiec przynosi potrawę samiczce, następuje ukłon i podanie potrawy wprost do dzioba. Rodzice siedzą na przemian na jajach, wspólnie także wychowują pisklęta. Potrawę stanowią mniejsze ryby, które zimorodek łowi przez pionowe zaatakowanie pod wodę, połyka je głową wprzód by nie doszło do uszkodzenia gardła przez łuski. Należy do gatunków zagrożonych i objętych ochroną ustawową.

Břeh vhodný pro hnízdění ledňáčka

Przydatne

Kontakty Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 54.880', E 18° 27.978'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz