česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 1

Dolina Olzy (Olše) 7

Informacje podstawowe

Dolina rzeki Olzy stanowi wraz ze swymi dawnymi meandrami oraz dochowaną terasą rzeczną w okolicy miejscowości Věřňovice, z rozwiniętą przeważnie liniową roślinnością oraz łęgiem miękkim w miejscach dawnych meandrów, ostoję dla wielu roślin i zwierząt. Część obszaru wchodzi w skład Pomniku Przyrody Věřňovice, który został ogłoszony w 1989r. na obszarze o powierzchni 4,59 ha w celu ochrony lasów łęgowych o różnym stopniu rozwoju i równocześnie wchodzi w skład tzw. miejsca o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Niva Olše – Věřňovice, które ogłoszono w celu ochrony pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) oraz kumaka górskiego (Bombina variegata) na powierzchni 553,9969 ha. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

slavík modráček – předmět ochrany v PO

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt. Jednym spośród wielu jest także kruk (Corvus corax).

Kruk

Kruk to największy gatunek rodzimy spośród podrzędu śpiewających dzięki swym rozmiarom, które wynoszą około 50 cm długości oraz 1,5 kg wagi. W średniowieczu był na naszych terenach gatunkiem liczebnym, w 19 wieku jednak zupełnie znikł. Ponownie pojawił się po 1968r., kiedy jedna para podjela lęgi w oknie ruiny grodu Hukvaldy i stopniowo począł się rozszerzać. Prowadzi prez wiele lat życie samotne w stałym związku partnerskim. Do lęgowisk powraca w lutym, kiedy rozpoczyna naprawę starego lub budowę nowego gniazda, które buduje na wysokich drzewach lub niedostępnych skałach. W okolicy rzeki Olzy gnieździ w starych drzewach. Należy do gatunków zagrożonych oraz chronionych przez ustawę.

Corvus corax

Przydatne

Kontakty Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 54.938', E 18° 27.352'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz