česky english deutsch polski <<< >>>

Kojetínské Vrchy

Kamieniołomy powyżej Stranika(490 m n.m.)

W opuszczonym, zalanym kamieniołomu na droze z Kojetina do Stranika znajdumemy inne formy podmorskiej aktywności wulkanicznej w dolnej kredzie. W tylnę ścianę kamieniołomu są narażone teśinity oliwinu. W sąsiedztwie znajdują się więcej wulkanicznych: 1.W drodze do Stranika około 300 m w lewo nad strumińiem Stranika jest inny opuszczony kamieniołom. Na dnie kamieniołomu jest narażona podmorska pokrywa lawy oliwinu diabaz. W nadkładu, powyżej ściany działa warstwa pyroclastów. 2. W korycie Stranickiego strumienia wzdłuż drogi do Stranika mogą w narażonę ścianie i w korycie przestrzegać warstw piaskowców i iłowców formacje Cieszynsko – grodziskowa z inkluzjami mandlowca pikritickiego. Teśinity oliwinu i związane z nim skały w wielu miejscach wcześniej wydobywane do budowy kamienia i żwiru. Badania lokalnych skał magmowych zostały przeprowadzone przez Stefana Weigela (*1848 Nowe Miasto n. M., †1924 Žilina), ojczyzny pracownik, który pracował jako sierżant policji w Suchdolę n. O. W życiu zebrał dużą kolekcję szlifachów skał i minerałów z różnych miejscowości. Obecnie kolekcja brakuje. Kamieniołom jest lokalnie nazywany „U oka“. Aż do lat pięćdziesiątych 20. wieku zostało tutaj wydobyvano kamienia, który w okolicznych wioskach wykorzystywał się głównie do dróg utwardzonych.

Pozycja GPS

N 49° 33.240', E 17° 59.060'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://