česky english deutsch polski <<< >>>

Kravařsko

Zamek Źerotinski (288 m n. m.)

Duży trzy skrzydlaty renesansowy budynek z dwoma dziedzińcami znajdują się w pobliżu rynku nowojicinskiego. Początki zamku należą do końca 14 wieku. Wtedy doszło, za Woka z Krawarz, do budowy murów miejskichi częścią fortyfikacji od początku był dwór kamienny. Prawdopodobnie w 2. połowie l5. wieku, go pozwolili inni właściciele, rodzina z Cimburka, przedłużić do obronnego późnogotyckiego dwóch skrzydlatego zamku miejskiego. W roku 1500 zostało miasto Novy Jicin sprzedawane pięciu braci z Źerotina. Dzisiejszy wygląd dał zamku Fryderyk z Źerotina i jego nowa żona Libuse z Lomnicy. Najbardziej znaczące zmiany zostały dokonane w głównym, dzisiaj skrzydle umiarkowanym. Utrzymujące się niebezpieczeństwo tureckie maiło wpływ na budowę wysokiego strychu z rzędami strzał i okrągłych obronnych wieży zarys murów wokół. Zamek związku z tym stanowil rodzaj cytadeli. Po śmierci Fryderyka (w 1541) zamek został w roku 1558 sprzedany do miasta i wykorzystywany jako ratusz i biuro zarządzania nieruchomościami. W latach 80. 16 wieku pozwolilo miasto dobudovać trzecie, zachodnie skrzydło z wysokim poddaszu z wieży z latarniami, tak więc był kompletny ślad w kształcie litery F. Zamek został splądrowany podczas wojny trzydziestoletniej wojski szwedzkimy w 1678 roku i spalony. W 17 i 18 wieku zostały przeprowadzone tylko drobne naprawy. W 1760 roku zostały wypełniane przez murów i rowów, a na ich miejscu pojawiły się ogrody, które później zostały zbudowane. Część parku jest zachowana. Ostatnie poważne prace budowlane odbyły się w 19 wieku. Oryginalny charakter twierdzy zamku teraz przypomina tylko środkowe skrzydło i zachodni narożnik skrzydła z dwóch wieży. Po roku 1945 zamek stał się siedzibą muzeum, obecnie Muzeum Nowojicinska.

49°35'36.82"N 18°0'36.85"E

Rys. 1 Zamek od dawnego ,, Zielonego rowu‘‘przed usunięciem wieży Rys. 2 Widok na zamek przed 2 wojny światowej

Pozycja GPS

N 49° 35.607', E 18° 0.628'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://