česky english deutsch polski >>>

Wulkany

Trosky

Dwie wieże Trosky są od bardzo dawna symbolem Czeskiego Raju. Grubsza wieża zwana jest Granny a wysoka i smukła to Dziewica. W średniowieczu na szczytach wież i pomiędzy nimi zbudowany został zamek. Wieże są nekami, czyli dawnymi kanałami wulkanicznymi wypełnionymi zakrzepniętą lawą i odsłoniętymi dzięki selektywnej erozji spośród otaczających skał: utworów piroklastycznych oraz starszych, morskich osadów okresu kredowego. Wśród tych ostatnich widoczne są utwory osuwiskowe. Skała tworząca neki została zaklasyfikowana jako bazanit. Zbudowana jest z oliwinu, klinopiroksenu, plagioklazu, nefelinu, magnetytu i podrzędnie apatytu. Miejscami obserwować można również relikty osadów piroklastycznych otulających zwięzłe bazanity przewodu wulkanicznego. Te utwory piroklastyczne składają się z okruchów scoria (fragmenty silnie pęcherzykowej lawy bazaltowej) nie wykazujących przejawów spieczenia ani kompakcji. Dawny wulkan posadowiony był na piaskowcach Hrubej Skály. Porównanie wysokości zalegania spągu powierzchniowych utworów piroklastycznych wskazuje, że piaskowcowa płyta tworząca Příhrazské skály – Hruboskalsko – Prachovské skály była już uformowana przed rozpoczęciem aktywności wulkanicznej i tworzyła wyraźną formę geomorfologiczną – górę stołową. Przepuszczalne dla wody piaskowce Hrubej Skaly nie stanowiły wówczas poziomu wodonośnego, dlatego eksplozyjna aktywność wulkaniczna rozwijała się jedynie dzięki gazom zawartym w magmie.

Pozycja GPS

N 50° 30.912', E 15° 13.784'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz