česky english deutsch polski <<<

Štramberský kras

Wzgórze zamkowe

W starym, opuszczonym kamieniołomu na zachodnim zbocze jest odkryta kilkadziesiąt metrów silna pozycja blokowanej akumulacji z štramberskými vapieniem, występujące w formacji bašském. W kamieniołomu się wapien wydobywał już na początku 17 wieku, jest najstarszym udokumentowanym kamieniołomem w Štramberku. Głównie z tego kamieniołomu pochodzi dużo skamieniałośći, które są do dzisiaj ozdobą głównych europejskich muzeów (np. Wiedeń, Monachium itp.). W kamieniołomu jest odkryta znaczna szczelina krasowa. Przez ścianę kamieniołomu przechodzą wspinaczkowe trasy, osiągając najwyższe poziomy trudności w Štramberkém Krasu. Na następnej szczelinie odkrytym kamieniołomem została odkryta kolejna jaskynia. Została nazwana wykopana. Przy badawczych pracach było pogłębione do głębokości 16 m długość 35 m. Jest to krasowie powszechna zaburzenia tektoniczna z wielu głazów zakleszczonych. Jaskinia jest niedostępne ze względu na swój charakter i bardzo niebezpieczne. Jaskinia jest niedostępna ze względu na swój charakter i bardzo niebezpieczna. Stoki południowo-zachodni z izolowanych wyjść powyżej tej skały kamieniołomu są rzadkie przystań skaliste roślinności stepowej. Ta strona jest utworzona przez ekstremalne warunki środowiska i długoterminowe kozy pasące się i jest obecnie najlepiej zachowany przykład zbiorowisk roślinnych w przeszłości charakterystyczne dla Stramberk. Wiele roślin, które znajdują się tutaj, mają najpółnocnej wystąpienia na Morawach (np. mikołajek strojenie, tolice najmniejsza).

Pozycja GPS

N 49° 35.508', E 18° 6.955'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://