česky english deutsch <<< >>>

Divoká Šárka

Přírodní rezervace Divoká Šárka

Divoká Šárka byla vyhlášena za přírodní rezervaci v roce 1964 vyhláškou NVP č. 12/1964 Sb. NVP z 10. 11. 1964. PR Divoká Šárka zahrnuje skalní soutěsky a pravá úbočí údolí Šáreckého (Litovického) potoka mezi vodní nádrží Džbán a samotou Čertův mlýn, včetně plošin nad těmito soutěskami. Oblast spadá pod katastrální území Prahy 6 – Dolní Liboc. Rozloha rezervace činí 25,346 ha, nachází se v nadmořské výšce 255–360 m. Chráněné území je cenným krajinným celkem s význačným geomorfologickým vývojem, který představuje epigenetické údolí v proteozoických silicitech (buližnících). Půdy v území tvoří mozaiku od středně úživných až kyselých rankerů po mezotrofní kambizemě, místy i hnědozemě na spraších. Ochranné pásmo je nesouvislé, tvoří ho zejména lesní porosty v údolí Litovického (Šáreckého) potoka. Divoká Šárka je velmi cenná, a to jak z geologického, tak i botanického, nebo zoologického hlediska, stala se první přírodní památkou vyhlášenou na území metropole. Rozmanité prostředí Divoké Šárky poskytuje domov řadě druhů měkkýšů a hmyzu, které jsou vázány na protikladné životní podmínky. Na slunných skalách se vyskytují stepní teplomilné druhy, na stinném a chladnějším dnu údolí žijí druhy chladnomilné. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP a městské části Prahy 6. Více info: http://envis.praha-mesto.cz.

GPS pozice

N 50° 5.605', E 14° 19.325'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz