česky english deutsch polski <<< >>>

Libotínské doly

Podzemní zásobník plynu (320 m n.m.)

Podzemní zásobník plynu Štramberk byl vybudován v prostoru vytěženého ložiska zemního plynu Příbor – jih v roce 1983. Primární těžba ložiska plynu probíhala v letech 1965 – 1975. K akumulaci zemního plynu a vzniku ložiska Příbor – jih došlo ve vrstvách karpatu, která leží transgresivně na sedimentech paleozoika, převážně na horninách karbonského stáří. Skladovací obzor o mocnosti 1 – 10 m sloužící ke skladování plynu je uložen v hloubce 500 – 690 m pod povrchem. Je plošně značně rozsáhlý a dobře sledovatelný. Převládajícím litologickým typem produktivního obzoru je jemnozrnný křemito-vápnitý pískovec s jílovito-prachovitou základní základní hmotou a hrubozrnný až slepencovitý pískovec. V nadloží plynového obzoru se nacházejí příkrovy vnějšího flyšového pásma, příslušející slezské a podslezské jednotce, které se nasunuly na třetihorní horniny a mají funkci krycí vrstvy. Během období s nižší spotřebou plynu jsou přebytky dováženého plynu čerpány prostřednictvím sítě provozních sond do tohoto podzemního kolektoru. K následnému čerpání ze zásobníku dochází ve špičkách převážně v zimním období. V zásobníku je na ploše cca 30 km2 skladováno až 840 mil. m3 zemního plynu a je tak největším podzemním zásobníkem v ČR.

Schéma podzemního zásobníku

Schéma podzemního zásobníku

GPS pozice

N 49° 35.701', E 18° 5.572'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://